Iftar iz 2011. godine

Iftar džematskog odbora džemata Vukovije Donje i građevinskog odbora za izgradnju džamije u džematu Vukovije Donje 18.08.2011.