Kazivanje o Uzejru a.s.

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 01. januar 2021.  gregorijanske godine, odnosno 17. džumadel ula1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

“A sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. i u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.” (Hud, 120.)

Uzejr je poslanik koji je bio poslan Israelićanima, nakon njihovog povratka iz Babilonskog izgnanstva. Allah dž.š. je podario Uzejru a.s. veliku mudrost i moć pamćenja, tako da niko bolje od njega nije poznavao i pamtio Tewrat. Znao je cijeli Tewrat napamet.

Uzejr a.s. kao i svi drugi poslanici je slavio i hvalio Uzvišenog Allaha i nije mu pripisivao druga. Uzejr a.s. je bio svejstan da je Allah čovjeku dao mozak kako bi ga spoznao i učvrstio svoje vjerovanje razmišljajući, a ne da ne nakisne u stomak.

Jednog dana Uzejr je izašao da obiđe imanje, pa ga je na povratku, u vrijeme podneva spopala vrućina, te je htio da se skloni u neke ruševine. Pošto je bio na magarcu, sjahao je i sa sobom ponio korpu smokvi i grožđa. Sjeo u hlad tih ruševina, izvadio je čanak koji je nosio sa sobom i u njega nacijedio sok od onog grožđa, izvadio suh hljeb i stavio ga u čanak da se nakvasi kako bi mogao jesti. Zatim je legao na leđa, naslonivši noge uza zid i uperivši pogled prema ostacima krovova kuća.

Vidjevši u kakvom su stanju i da su gotovo do temelja porušene i da su ih stanovnici napustili, i okolo truhle kosti, pomislio je: Kako će ovo Allah nakon njegove smrti oživjeti?

On nije sumnjao da to Allah može uraditi, nego je to rekao iz čuđenja.

Na to je Allah poslao Meleka smrti pa mu je uzeo dušu i tako ga ostavio sto godina.

U tih sto godina kod Izraelćana se mnogo šta promijenilo. Kada se napunilo stotinu, Allah je Uzejru poslao meleka koji mu je prvo stvorio srce i oči, da bi mogao razumijevati i gledati kako Allah oživljava mrtve. Tako je gledao dok mu je melek formirao kosti i oblagao ih mesom, a onda kožom i kosom. Na kraju mu je udahnuo dušu. Sve je to posmatrao i bio svjestan šta se dešava.

Zatim je sjeo, pa ga je melek upitao: “Koliko si ostao ovdje?”

“Ostao sam dan ili dio dana”, odgovorio je.

Melek mu je na to rekao: “Ne, nego si ostao stotinu godina, pa pogledaj u svoju hranu i piće!“

Kada je pogledao vidio je da se ni hljeb, ni sok nisu promijenili i da su ostali onakvi kakve ih je ostavio. Tako je bilo i sa grožđem i smokvama. Bile su svježe i ništa se nisu bile izmijenile.

Međutim, Uzejr to nije mogao srcem povjerovati, pa mu je melek rekao: “Ne vjeruješ ovo što sam ti rekao? Pogledaj u svoga magarca!”

Pogledao je prema magarcu i vidio da su mu kosti već bile istruhle i pretvorile se u prah. Tada melek zovnu kosti njegovog magarca, pa se odazvaše i pođoše prema njemu. Uzejr je posmatrao kako je melek sastavljao kosti, obavijao ih venama, žilama i mesom, a onda kožom i dlakama. Kada je to sve završio, puhnuo je u magarca, pa se magarac uspravio, podigao glavu i uši prema nebu i počeo revati, misleći daje nastupio Kijametski dan.

Zatim je Uzejr a.s. uzjahao magarca i otišao do grada, gdje nikoga nije mogao prepoznati, niti ko njega. Zgrade su bile drugačije. Pred svojom kućom, koja je bila drugačija, zatekao je slijepu i nepokretnu staricu.

Bila je robinja i imala je preko stotinu i dvadeset godina kada je Uzejr otišao od njih, ona je imala dvadeset godina, pa ga je znala i zapamtila.

Oronulu i nepokretnu staricu Uzejr upita: “Je li ovo Uzejrova kuća?”, a ona mu je odgovorila: “Jeste, ovo je Uzejrova kuća.”

Zatim je zaplakala i rekla: “Još od te i te godine nisam nikoga čula da je spomenuo Uzejra, svijet ga je zaboravio!”

On je tada rekao: “Evo me, ja sam Uzejr. Allah me je bio umrtvio sto godina, pa me je sada oživio!”

Ona je na to rekla: “Slava Allahu! Uzejr nam je nestao prije sto godina, od tada ništa o njemu nismo čuli.”

On joj je ponovio: “Ja sam Uzejr!”, a ona je rekla: “Uzejrova dova je bila primana, kada je činio dovu bolesniku i nevoljniku za zdravlje i olakšanje. Zato učini dovu Allahu da mi vrati vid i da te vidim, pa ako si ti Uzejr, poznat ću te.”

Na to je on zamolio Allaha da joj povrati vid potravši je rukama po očima, pa je progledala. Zatim ju je uzeo za ruku i rekao: “Ustani, sa Allahovom dozvolom!” Allah joj je povratio snagu, pa se kao zdrava digla na noge. Zatim ga je pogledala i rekla: “Svjedočim da si ti Uzejr.'”

Nakon toga ona je zajedno sa njim otišla do mjesta gdje se sastaju i okupljaju Izraelćani. Tu je bio Uzejrov sin, starac od sto osamnaest godina, i njegovi sinovi, svi u godinama.

Ona ih je pozvala i rekla: “Evo Uzejra, došao vam je!”

Oni joj nisu mogli povjerovati, pa je rekla: “Ja sam nekad bila vaša sluškinja! On je zamolio Allaha, pa mi je povratio vid i izliječio noge. Uzejr kaže da ga je Allah bio umrtvio stotinu godina i da ga je ponovo proživio.”

Na to je svijet skočio prema njemu i počeo ga gledati. Sin mu je rekao: “Moj otac je imao crni mladež između plećki”, pa je otkrio svoje plećke i uvjerili su se daje to Uzejr.

Na to su Izraelćani rekli: “Čuli smo da je samo Uzejr znao napamet Tewrat, koji je Nabukodonosor spalio. Od Tewrata je bilo sačuvano samo ono što su ljudi znali napamet. Hajde nam ponovo napiši Tevrat!”

Zatim je Uzejr sjeo u hlad jednog drveta, a Izraelćani oko njega da im ponovo izdiktira Tewrat.

Zbog svih ovih dešavanja jevreji su Uzejra prozvali “Božijim sinom”. Osim toga što je obnovio Tewrat, Uzejr je nastavio predvoditi i upućivati Izraelćanena pravi put.

Prenosi se da je Uzejr a.s. rekao: „Stotinu puta umrijeti je lakše od sahata poniženja.“ Povodom ovih Uzejerovih riječi jedan pjesnik je spjevao:

„Čovjek i udarac sablje može lakše podnijeti nego nepravdu
I rađe bi umro, nego – da nema čime gosta počastiti.“

Uzejr a.s. je umro u naselju koje se zove Sajrabaz.

Allahu, Gospodaru moj, molim te upiti nas na Pravi put sa onima koje si već uputio, povećaj nam uputu i daj nam da ispravno postupamo kako ćeš Ti biti zadovoljan.

Podari dušama našim bogobojaznost i očisti ih, Ti si Onaj Koji ih najbolje može očistiti, Ti si njen Zaštitnik i Gospodar. AMIN!!!