Kazivanje o Danijelu a.s.

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 04. decembar 2020.  gregorijanske godine, odnosno 19. rebiul ahir 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

“A sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. i u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.” (Hud, 120.)

Predanja kažu da je Danijel a.s. rođen u Judeji gdje je proveo djetinjstvo i gdje je živio sve do 597. godine prije Isa a.s. Te godine je babilonski kralj Nabukodonosor odveo mladog judejskog kralja Joahina u Babiblon, a sa njim deset hiljada najuglednijih Judejaca. Među tim Judejcima je bio i poslanik Danijel a.s. koji je ponikao u jednoj od najuglednijih porodica. Cilj Nabukodonosora je bio da se judejska elita odgaja i poučava u babilonskim školama, u babilonskom duhu, pred babilonskim učiteljima i mudracima.

Danijel a.s. i njegovi drugovi su živjeli u kraljevskom internatu, a kao i svaki internat i ovaj nosi određena iskušenja. Pa tako jedno od prvih iskušenja za Danijela a.s. je bio da se u tom internatu poprilično često posluživala svinjetina, što je muslimanima zabranjeno jesti. Kako bi izbjegao konzumaciju svinjetine Danijel a.s. je pitao da li on i još nekoliko njegovih drugova mogu probati da ne jedu hranu sa svinjskim mesom i masnoćama, pa im je bilo omogućeno. Kada su njihovi nadređeni vidjeli da su oni sa novim načinom ishrane puno napredniji od ostalih oni su im omogućili da se trajno hrane na taj način.

U ovom internatu Danijel a.s. je stako mnogo znanja i mudrosti koji su mu poslužili kroz život, ali vrhunac znanja se desio kroz Božiju objavu sa kojom je Danijel postao Božiji poslanik.

Zadivljen Danijelovim znanjem, mudrošću, blagošću…Nabukodonosor postavi Danijela za svog ličnog savjetnika, a do ovog položaja ga je dovelo to što je znao tumačiti snove. Naime, jedne prilike Nabukodonosor je usnio čudan san kojeg mu niko nije znao protumačiti do Danijela a.s.

Danijel a.s. je nastavio svoju poslaničku misiju, djelovao bi, spašavao i upućivao svoj narod gdje god bi mu se ukazala prilika. Tako je Danijel a.s. jedne prilike spasio sramnih optužbi za blud jednu kćerku bogatog i uglednog trgovca.

Kao i svaki Božiji poslanik i Danijel a.s. se borio protiv mnogoboštva i pozivao vjeri u jednog Boga. Zbog toga je imao često i rasprave sa kraljevima. Tako se jedne prilike Danijel a.s. ubjeđivao sa kraljem oko babilonskog božanstva, kipa po imenu Ba’l. Danijel a.s. je tvrdio da je on ništvan i da je obični kip, dok je kralj govorio da on ima moći, jer sve što mu se ostavi hrane on to pojede. Kada nisu mogli jedno drugog ubijediti u istinitost svojih tvrdnji Danijel a.s. predloži kralju da naprave eksperiment. Naime, ostaviće po običaju hranu pored Ba’la, svećenici će zatvoriti sve ulazne kapije, a kralj će onda sve to svojim pečatom zamandaliti kako bi bili sigurni da niko neće noću ulaziti. I tako i uradiše, ali pošto su se svećenici povukli Danijel a.s. predloži kralju da pločnik pospu pepelom, kako bi se mogli vidjeti tragovi, ako neko bude ulazio. I kada pade noć svećenici po običaju izađoše kroz tajne izlaze pojedoše hranu, i vratiše se, ne vidjevši posuti pepeo. Kada je osvanuo novi dan, kralj i Danijel a.s. dođoše da provjere ima li hrane. Pošto hrane nije bilo, kralj sav sretan pomisli da je on bio upravu, ali mu Danijel a.s. pokaza na tragove koji su vodili do tajnih svećeničkih odaja. Tako se svećenička varka otkri, a kralj ih za kaznu sve pobi.

Preostali svećenici tada počeše smišljati kako da se  riješe Danijela a.s. I smisliše da kralju predlože da on zabrani da se u Babilonu jedan mjesec niko ne smije moliti Bogu, znajući da to Danijel a.s. neće ispoštovati, jer namaz nikako neće ostaviti. I tako kralj donese odluku, o zabrani, a oni krenuše da špijuniraju Danijela a.s. I kada su ga uhvatili kako klanja, prijaviše ga kralju, a kazna za prekšioca naredbe je bila da će biti bačen u jamu punu gladnih lavova. Kralju bi žao Danijela a.s., ali pošto je morao slijediti pravila, on odluči baciti Danijela a.s. u jamu sa lavovima.

I gle čuda, lavovi umjesto da Danijela a.s. poderu i pojedu, oni se počeše prema njemu ponšati kao prema svojim mladuncima.

Dok je Danijel bio u jami sa lavovima Allah dž.š. je naredio Eremiji a.s. koji je bio veoma daleko da pripremi hranu i da odnese Danijelu a.s. u jamu, a za prelazak tako dalekog puta pobrinuo se Uzvišeni Allah.

Nakon što im ova spletka sa lalvovima nije uspjela kralj odluči izvaditi iz jame Danijela a.s. a u nju baciti svećenike. Čim su svećenici bačeni među lavove, oni su ih rastrgali i pojeli.

Kako bi se uvijek sjećao ovog događaja i Allahove blagodati Danijel a.s. je na svoj prsten ugravirao čovjeka između dva lava.

Kada je Danijel umro ne zna se, ali za vrijeme halife Omera r.a. kada je muslimanska vojska bila u pohodu na Perziju, i kada su bili na području grada Tustara, u jednoj kući su zatekli muško mrtvo tijelo za kojeg su mještani govorili da se tu nalazi stoljećima, ali da nimalo nije istruhlo, isto kao da je sad zaspao.

Muslimanska vojska tada shvati da je to mubarek tijelo jednog od Božijih poslanika, jer je rečeno da tijela Božijih poslanika ne propadaju i ne truhnu. To njihovo uvjerenje još više potvrdi i saznanje da kad god ne bi kiša padala, da bi mještani iznosili tijelo mrtvaca, i da bi kiša odmah počela padati. Također, na prstu mrtvaca su vidjeli prsten na kojem je uklesan čovjek između dva lava, a pored tijela mrtvaca je bila još i drevna knjiga, kao i sandučić sa novcem i malo loja.

Identitet mrtvaca je potvrđen nakon što se jedan od muslimana dosjetio da je Poslanik Muhammed a.s. rekao da je Danijel a.s. zamolio Allaha dž.š. da ga pokopaju sljedbenici Muhammeda a.s. i da će oni koji pronađu njegovo tijelo biti nagrađeni džennetom.

Danijel a.s. je prema predajam ukopan na tajnoj lokaciji, kako se njegovo tijelo ne bi zloupotirjebilo.

Danijela a.s. su ukopala četvorica zarobljenika, u koritu pregrađene rijeke, a nakon što su ga ukopali zarobljenici su ubijeni, kako tajnu lokaciju ne bi niko poznavao.