Muškarci ruke u namazu vežu ispod pupka, a žene na prsima

Na stajanju u namazu sunnet je da osoba obuhvati desnom šakom gornji dio zgloba i donji dio podlaktice lijeve ruke. Više od deset ashaba, među kojima su: Abdullah ibn Mes’ud, Abdullah ibn Abbas, Ebu Hurejre, Džabir ibn Abdullah, Vail ibn Hudžr, r. a., prenose da je Allahov Poslanik, a. s., vezao ruke u namazu na takav način. Sehl ibn S’ad, r. a., u sahih hadisu koji bilježi El-Buhari navodi da je ljudima naređivano da u namazu stave desnu ruku preko lijeve. Ibn Huzejme, El-Bejheki i drugi bilježe da je Allahov Poslanik, a. s., u namazu obuhvatao desnom šakom gornji dio zgloba i donji dio podlaktice lijeve ruke.
Sunnet je i najbliže je poniznosti da muškarci u namazu ruke vežu ispod pupka Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “…i pred Allahom ponizno stojte.” Vail ibn Hudžr, r. a., u sahih hadisu kaže: “Vidio sam Allahovog poslanika kako je u namazu stavio desnu ruku preko lijeve ispod pupka.” Ebu Davud, Ed-Darekutni,  El-Bejheki, Ibn ebi Šejbe, Et-Tehanevi i drugi u hasen predanju bilježe da je Hazreti Alija, r. a., rekao: “Sunnet je u namazu svezati ruke ispod pupka.” Tabi’in Ebu Mildžez, čuveni učenjak iz Basre, bio je upitan o tome kako se vežu ruke u namazu, pa je odgovorio: “Klanjač će staviti dlan desne ruke na gornji dio lijeve podlaktice i držat će tako svezane ruke ispod pupka.”
Muhammed eš-Šejbani prenosi od Rebi’a ibn Sabīha, koji prenosi od Ebu M’ašera da je Ibrahim en-Neha’i stavljao desnu preko lijeve ruke (u namazu) ispod pupka. Ovo je mišljenje Ebu Hanife i njegovih učenika. Muhammed eš-Šejbani kaže: “Klanjač će staviti dlan desne ruke na zglob lijeve ruke držeći tako svezane ruke ispod pupka. Zglob će na taj način obuhvatiti sredinom dlana.”
El-Kasani navodi da će žena u namazu vezati ruke na prsima. Isto spominje i Humam u djelu Fetava el-Hindije.  Abdulhamid Tuhmaz kaže: “Žena će ruke staviti na prsa ispod grudi i neće desnom rukom obuhvatiti lijevu nego će staviti šaku na šaku, jer je to čednije za nju.” Razlika između muškarca i žene
po ovom pitanju pojavljuje se zbog toga što je ženama u namazu općenito propisan setr (prikrivanje). Imam El-Bejheki u djelu Es-Sunen el-kubra prenosi riječi eš-Šejha koji je rekao: “Svi propisi u namazu u kojima se žena razlikuje od muškarca temelje se na principu setra – prikrivanja. To znači da je ženama
naređeno da u namazu čine ono s čime će biti što skrivenije.”