Od koga potiče familija Kehonjić?

Najstariji poznati predak iz porodice Kehonjića u Donjim Vukovijama je Mustafa. Kehonjić Mustafa (1867) sa Kehonjić, rođenom Ramić, Mejrom (1875) iz Donjih Dubrava imao je: Omera (1.5.1902-26.10.1970), Sejmu, Begu i Agu (Agana)

Omer je imao kćerku Hadžiru koja je udata u Ćive. Kao djeca zvali smo ga nadimkom Baćo.

Sejmo je sa ženom Aišom (Ramo) Majdančić imao: Merdžu, Dževahiru udatu u Ćive i Mevu udatu za Karavdić Husu u Vukovije. Sejmina žena se kasnije udala za Husejna Sokolovića.

Bego je bio oženjen sa kćerkom Ahme Brđanovića i imao je: Kadru koji je oženjen Aišom Dukić, Mustafu koji je oženjen sa Hanom Mulahamzić, Hasana, Ahmeta, Begana, Mejru i Dervu zv. Krema.

Ago (Agan) imao je: Mejru, koja je udata za Ahmeta Malića, Dervu, koja je udata za Mehmedović Halila zv. Gojeni (brat Osmanov), Kadiru koja je umrla kao djevojka, Šahmana, Osmana, Mujagu i Agana, koji je odselio iz Vukovija. Šahman (2.12.1927-15.6.1964) je poginuo od udara groma, a po pričanju mještana čuli su se njegovi glasovi iz mezara poslije ukopa. Ukopan je 10-15 metara lijevo od lokacije gdje mu je sa nišanima označen mezar. Sjećamo se straha kojeg smo osjećali kada smo prolazili putem pored mezara, jer smo očekivali oglašavanje iz njega. Nišane su mu podigli supruga Safa sa kćerkom Sadetom i Sajdom.

 

Preuzeto iz knjige “Vukovijski vremeplov”