Jevmu-ašura

Piše: Enes-ef. Habibović
Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.
Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, poslanike, knjige, Sudnji dan i Božije određenje.
Danas je 23. novembar 2012. gregorijanske godine, odnosno 9. muharrem 1434. hidžretske godine.
Današnju hutbu sam naslovio sa «Jevmu-ašura (Dan ašure)». Za ovu temu sam se opredijelio jer je Dan ašure, po Takvimu IZ-e u BiH, sutra, 10. muharrema.
O Ašuri muslimani u Bosni i Hercegovini vrlo malo ili nimalo ne znaju i samim time joj ne posvećuju potrebnu pažnju.
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ]

Allah dž.š. kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite!” (At-Tewba, 36.)
Braćo, još prije pojave islama i Mekkelije su posteći obiljžavele deseti dan muharrema. Muhammed a.s., je za vrijeme svoga boravka u Mekki postio deseti dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je da jevreji poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je Uzvišeni Allah spasio Benu Israelićane, od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa (a.s.).” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste.» (Buharija)
Šta je Jevmu-ašura i po čemu je poznat taj dan?
Jevmu-ašura se naziva deseti dan mjeseca muharrema. Njegovo značenje i jest deseti dan. O ovom danu Muhammed a.s. je rekao: “…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh a.s. postio…” ( Ahmed)
Pozivajući se na pojedine komentare Kur’ana, šejh Ismail Hakki El-Bursevi u svom komentaru Kur’ana (Ruhul-bejan) navodi: “Znaj da su se Nuh, a.s. i oni koji su se sa njim iz lađe iskrcali na Jevmi-ašuru, pa je Nuh, a.s., u znak zahvalnostu Uzvišenom, na taj dan postio, a i drugima je naredio da poste. Njima je na lađi, inače, bilo ponestalo hrane, pa su pojedinci među njima prikupili ono što im je ostalo: neko pregršt pšenice, neko leće, neko leblebije… dok nisu sakupili sedam vrsta, pa ih je Nuh, a.s. na tlu, nakon što se potop povukao, skuhao, te su tim jelom iftarili i svi odreda se zaštitili. To je bilo prvo jelo koje je kuhano na zemlji nakon potopa. Ljudi su to prihvatili za običaj, za koji slijedi izuzetna nagrada ako se primjenjuje zato da bi se nahranili siromašni i gladni.
U hadisu stoji: “Ko opskrbi svoju porodicu na Dan ašure, njega će Allah opskrbiti za čitavu godinu.” (Džamius-Sagir)
Ibn Abas kaže: “Nisam vidio Muhammeda a.s. da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija)
Muhammed a.s je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)
Posteći deveti dan muharrema, Muslimani se u ovom ibadetu razlikuju od jevreja. Muhammed a.s. je rekao: Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, s.a.v.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju židovi i kršćani!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik s.a.v.s. preselio te godine!” (Muslim)
Historičari bilježe značaj desetog dana mjeseca muharrema tj. Jevmu-l-ašura u kojem su se desili bitni trenuci u povijesti čovječanstva. Dan ašure je kod muslimana poznat i kao “Bajram vjerovjesnika”, jer je Uzvišeni Allah, na ovaj dan mnogim poslanicima podario razne počasti.
Na Dan ašure Uzvišeni Allah je primio pokajanje Adema a.s., zato je Ašura dan primanja pokajanja.
Na ovaj dan je spašeno čovječanstvo sa Nuhom a.s., čija se lađa zaustavila na planini Džudijj, a Junus a.s. je spašen iz utrobe kita u kojem je proveo četrdeset dana.
Trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s., a Jakubu, a.s., je vraćen vid.
Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…
Zato je ovo dan spasenja iz tmine u svjetlost. Na ovaj dan su rođeni Musa a.s. i Isa a.s.
A ovog dana Musa a.s. je sa svojim Izraelskim narodom spašen od faraonovog ropstva. Zato je ovo dan rađanja nade i traganja za slobodom.
Na deseti dan muharrema Jevmu-l-ašure data je vlast Sulejmanu a.s. a njegovom ocu Davudu a.s. je oprošten grijeh. Zato je ovo dan darovanja i praštanja.
Draga braćo, pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovog dana oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika Muhammeda a.s., te da kroz post uzmemo pouku da je Ademu a.s. na dan Ašure oprošten grijeh, zato iskoristimu ovaj dan za pokajanje svojih grijeha i zatražimo oprost od dragog Boga.
Shvatimo da se ljudi kroz dobro spašavaju, a kroz zlo propadaju. Nuh a.s. i Junus a.s. su spašeni zato što su vjerovali, pozivali i radili dobra djela sebi i drugima, a propao je sin Nuha a.s. koji je bio ohol i narod Junusov a.s. je propao, jer su bili neposlušni svome Vjerovjesniku i radili su zlo drugima.
Musa a.s. je sa svojim narodom izborio slobodu, zato što su bili zlostavljani i proganjani.
Jevmu-l-ašura je u povijesti islama ubilježena i sa nemilim događajem 680. godine kada su na svirep način ubijeni hz. Husejin i njegova kompletna porodica. Od tada izraženije traju međumuslimanska sukobljavanja, zlostavljanja i proganjanja. Otuda se u šiizmu i nekim islamskim pravcima ovaj dan obilježava kao Dan tuge.
U islamskoj kulturi ishrane na Dan ašure se sprema posebno Ašura jelo od raznih vrsta žitarica, voća, povrća… Naime, muslimani su nastojali na razne načine obilježiti ovaj značajn dan u povijesti čovječanstva. Pripovjeda se da je Nuh a.s. spravio ovo jelo nakon iskrcavanja iz lađe u znak zahvalnosti Uzvišenom Allahu. Kako danas obilježiti Ašuru.
Braćo! Posteći ova dva dana, uz Allahovu, dž.š., pomoć postižemo nekoliko ciljeva:
1) Bićemo nagrađeni posebnom nagradom, za post, kao poseban vid ibadeta;
2) Posteći i izvršavajući druge ibadete u mjesecu muharremu, postižemo Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i milost;
3) Ovim načinom posta se razlikujemo od sljedbenika prošlih knjiga;
4) Slijedimo praksu Muhammeda, s.a.v.s.,;
5) Brišu nam se grijesi koje smo učinili u protekloj godini…
Braćo, post u ovim kratkim zimskim danima je velika Allahova, dž.š., milost i lahak plijen, bez bilo kakvog napora, isto kao što je post u danima ljetne žege, poseban ibadet i za njega slijedi nagrada koju ne možemo ni zamisliti.

Braćo! Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, u ovim danima oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!
Kako bi ovo naše dobro djelo bilo upotpunjeno, oni koji iz bilo kojih razloga ne poste danas, neka to učine sutra i prekosutra!
Molim Allaha dž.š. da nam oprosti grijehe i uvede nas u džennet.