Početna » Dershana » Tekstovi » Kako i kada je propisan post?

Kako i kada je propisan post?

Post je naređen 2. hidžretske godine.

„Budući da je odvikavanje od navika i prohtijeva jedna od najtežih stvari, post je propisan tek poslije hidžre, onda kada se u dušama ljudi učvrstila vjera u Allaha Jednoga i Jedinoga i namaz i kada su ljudi svikli pokoraviti se kur’anskim odredbama. Tako se na post prešlo postepeno.“

Post je propisan u dvije etape:

U prvoj etapi osoba koja je dužna postiti mogla je birati između dvije stvari: da posti (bolje) ili da nahrani jednog siromaha.

Allah dž.š. kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.“ (El-Bekare, 183-184.)

Tako su jedni postili, dok su drugi hranili siromahe.

U drugoj etapi post je propisan kao obavezan i dokinuta je mogućnost izbora.  

Allah dž.š. kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.“ (El-Beqare, 185.)

Ashabi su u prvo vrijeme jeli, pili i imali sponi odnos sa ženama, dok ne bi zaspali ili klanjali jaciju. Kada bi zaspali, odnosno klanjali jaciju, ništa od toga im nije bilo dozvoljeno do sljedeće noći. Tako je jedan ensarija radio cijeli dan, i kada je došao iftar i njegova žena mu htjela pripremiti hranu, njega je savladao umor i on je zaspao, tako da ništa nije jeo. Sljedećeg dana se pomenuti ensarija onesvijestio od iznemoglosti.

Nakon toga je objavljen sljedeći ajet kojim su konačno zaokružene odredbe o postu:

„Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i‘tikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili.“ (El-Beqare, 187.)

Ovaj ajet je obradovao muslimane, jer im je njime dopušteno da jedu, piju, imaju spolni odnos sve do pojave zore.

Preporučujemo

Neke zanimljivosti u Kur’anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće ...