Jacija namaz

  • Vrijednost jacije namaza

Poslanik a.s. je rekao: „Ko klanja jaciju namaz u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć.“

Upitan je Hamza r.a.: ” O Hamza, ima li iko hrabriji od tebe jer ti si uistinu najhrabriji borac?“ Na to je Hamza odgovorio: “Ima, onaj koji je zaspao, a nije klanjao jaciju…”

  • Vrijeme i odlike jacije namaza

Vrijeme jacije namaza je od potpunog mraka, pa do zore. Jaciju namaza je bolje klanjati malo kasnije u noć. Na jaciji se uči osrednje, ni dugo ni kratko.

  • Kako se klanja jacija i vitr namaz?

Jacija i vitr namaz imaju 13 rekata, i to: 4 rekata sunneta, 4 rekata farza, 2 rekata sunsunneta i 3 rekata vitr namaza.

Nijjet za jacijski sunnet glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE SUNNETI-L-’IŠĀ’I EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.

Nijjet za jacijski farz glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE FARDI-L-’IŠĀ’I EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI  ALLĀHU EKBER.

Nijjet za jacijski sunsunnet glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE SUNSUNNETI-L-’IŠĀ’I EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.

Jacijski sunnet se klanja kao ikindijski sunnet. Jacijski farz se klanja kao podnevski ili ikindijski farz.

Jacijski sunsunnet se klanja kao sabahski sunnet, kao sabahski farz, podnevski sunsunnet ili akšamski sunnet.

  SUNNET FARZ SUNSUNNET
1. REKAT Subhaneke, E’uza i Bismilla, Fatiha i sura Subhaneke, E’uza i Bismilla, Fatiha i sura Subhaneke, E’uza i Bismilla, Fatiha i sura
2. REKAT Bismilla, Fatiha i sura Bismilla, Fatiha i sura Bismilla, Fatiha i sura
SJEDENJE Et-tehijjatu i salevati Et-tehijjatu Et-tehijjatu, salevati, dova i selam
3. REKAT Subhaneke, E’uza i Bismilla, Fatiha i sura Bismilla i Fatiha  
4. REKAT Bismilla, Fatiha i sura Bismilla i Fatiha  
SJEDENJE Et-tehijjatu, salevati, dova i selam Et-tehijjatu, salevati, dova i selam  
  • Vitr namaz

Vitr namaz se obavlja noću posle jacije namaza. Može se klanjati odmah posle jacije, ali ga je bolje odgoditi za kasnije. Najbolje je ostaviti da vitr namaz bude posljednji namaz koji se klanja u jednoj noći. Uz ramazan vitr se klanja u džematu, izvan ramazana je to pokuđeno činiti. Obavezno je na trećem rekatu vitr namaza proučiti kunut dovu.

Nijjet za vitr glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE-L-’VITRI EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.

 

VITR-NAMAZ

1. REAKT

Subhaneke, E’uza i Bismilla, Fatiha i sura

2. REKAT

Bismilla, Fatiha i sura

SJEDENJE

Et-tehijjatu

3. REKAT

Bismilla, Fatiha i sura (nakon proučene sure se izgovori tekbir ALLAHU EKBER, podignu ruke i prouči kunut dova)

SJEDENJE

Et-tehijjatu, salevati, dova i selam

  • Detaljno objašnjenje vitr namaza

Nakon što smo klanjali jacicjski sunsunnet ustajemo, zanijetimo i izgovorimo tekbir ALLAHU EKBER, dižući ruke naspram ušiju, mušskarci, a žene naspram ramena, a zatim ih vežemo na pojasu, muškarci, a žene na prsima. Gledamo ispred sebe i učimo: Subhaneke, E’uza, Bismilla, Fatiha i jedno sure.

Nakon što smo proučili sve ovo izgovaramo tekbir ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku (naklon pri kome šake stavljamo na koljena, a glavu poravnjavamo sa zadnjim dijelom leđa), te gledajući u nožne prste izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

 a onda se vraćamo u uspravan položaj (ali ne vežemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz kraće zadržavanje učimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom ALLAHU EKBER spuštamo se na sedždu (prvo koljena, pa dlanove, a između dlanova lice, razmak između dlanova 20-30 cm kod muškaraca, te laktovi podignuti od tla, a kod žena razmak između dlanova tek toliki da lice može stati između i laktovi spušteni na tle, stopala na sedždi stoje uspravno, a nožni prsti povijeni unaprijed i u takvom položaju, na sedždi izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajući ponovo tekbir ALLAHU EKBER podignemo se sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena gledajući preda se, a potom na isti način sa tekbirom ALLAHU EKBER učinimo još jednu sedždu čime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedžde izgovarajući tekbir ustajemo na drugi rekat vežemo ruke i učimo Bismillu, Fatihu i suru, a zatim na isti način učinimo ruku i dvije sedžde, a potom sjednemo na koljena (ruke stavimo na noge) i gledajući preda se učimo: Et-tehijjatu.

Nakon proučenog Et-tehijjatu, izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na treći rekat gdje učimo Bismillu i Fatihu i suru, a zatim igovorimo tekbir ALLAHU EKBER, dižemo ruke naspram ušiju, muškarci, a žene naspram ramena, i učimo kunut dovu. Kada proučimo kunut dovu izgovramo opet tekbir ALLAHU EKBER i učinimo ruku, dvije sedžde, a onda sjedemo i proučimo Et tehijjatu, salevate i dovu, a onda predamo selam kako smo to u prethodnim namazima objasnili.

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: