Kurban

 • Definicija

Kurban je ime za ono što se kolje od stoke, približavajući se time Uzvišenom Allahu, u danima Kurban-bajrama, sa odgovarujućim uvjetima.

 • Zašto je propisan kurban?

Kurban je propisan radi:

 1. Oživljavanje sunneta Ibrahima a.s.;
 2. Jedan od načina kako da čovjek podmiri mesom sebe, svoje komšije i one kojima je potrebno;
 3. Zahvalnost Allahu na mnoštvu blagodati kojima je obasuo čovjeka.
 • Ko je dužan zaklati kurban?

Klanje kurbana za vrijeme Kurban-bajrama spada u vadžibe, a dužan ga je zaklati:

 1. Punoljetan;
 2. Pametan;
 3. Slobodan;
 4. Imućan musliman.
 • Ko je imućan za klanje kurbana?

Imućni su oni koji imaju novac za klanje kurbana i on im ne treba za neke druge hitne i neodgodive poslove. Imućni su oni koji imaju novac i on im ne treba za dane bajrama. Imućni su oni koji ako su u mogućnosti da pozajme i imaju mogućnost da vrate dug.

 • Uvjeti za ispravnost kurbana

Dabi kurban bio ispravan potrebno je:

 1. Da kurban bude od vrste stoke (deva, krava, bravče);
 2. Da dostigne odgovarajuću starosnu dob;
 • Deva da napuni 5 godina;
 • Krava da napuni 2 godine;
 • Koza i ovca da napuni 1 godinu;
 • Ovca može i od 6 mjeseci, ako je dovoljno napredna;
 1. Da kurban bude bez ikakvih tjelesnih nedostataka.
 • Šta ne može biti kurban?

Poslanik a.s. kaže: ”Četiri ne zadovoljavaju da budu kurbani: jednooka ili ćorava, čija je ćoravost jasna; bolesna, čija je bolest jasna; hroma ili šepava, čija je hromost ili šepavost jasna; zakržljala, u čijim kostima nema moždine.”

 • Koje se mahane tolerišu kod kurbana?

Postoje određeni nedostaci koji se mogu naći kod kurbana, ali oni nće uticati na ispravnost kurbana, a oni su:

 • Životinja koja vidi danju, ali ne vidi noću;
 • Škiljava životinja;
 • Životinja iz čijih očiju teku suze i krmelji, a to joj ne ometa viđenje paše;
 • Životinja sa malim ušima;
 • Životinja koja je stvorena bez ušiju ili jednog uha;
 • Ako je otkinut dio uha s prednje ili sa stražnje strane, ali visi i nije se odvojio;
 • Životinja probušenog uha;
 • Životinja koja je stvorena bez rogova;
 • Kastrirana životinja
 • Životinja koja je izgubila glas…
 • Za koliko osoba vrijedi kurban?

U devi, kravi, biku…može biti max. 7 osoba, dok za bravče može samo jedna osoba.

 • Vrijeme klanja kurbana

Vrijeme klanja kurbana počinje nakon klanjanja bajram-namaza i bajramske hutbei prestaje sa zalaskom Sunca trećeg dana bajrama. Nije dozvoljeno klati kurban prije bajrama, bez obzira bilo za mrtve ili žive.

 • Koji kurabn je najbolji?

Najbolji kurban onaj koji ima najviše mesa i čije je meso najkvalitetnije i koji je bez ikakvih mahana. Poslanik a.s. kaže: ”Najdraži kurban Uzvišenom Allahu jeste onaj koji je najvredniji i onaj koji je najdeblji.”

 • Način klanja kurbana

Kao i za svaki drugi ibdet na samom početku potrebno je donijeti nijjet da se želi zaklati kurban. Zatim dovodimo kurban na najljepši mogući način do mjesta klanja. Prije toga potrebno je nož kojim će se kurban klati dobro naoštriti kako bi se kurban što lakše zaklao. Poslanik a.s. kaže: ”Allah je propisao dobročinstvo prema svemu, kada ubijate – na lijep način ubijajte, kada koljete – na lijep način koljite, naoštrite svoje noževe kako biste olakšali životinji.” Kurban povalimo na zemlju, okrenut prema Kibli, zajedno sa onim koji kolje kurabn, ako je ikako moguće. Lijepo bi bilo da kurban zakolje vlasnik kurbana, a ako ne može, onda bi trebao prisustvovati njegovom klanju. Prilikom klanja obavezno je spomenuti Allahovo ime: “Bismi­llahi. Allahume tekabbel min Muhamedin ve ali Muhamedin ve min ummeti Muhamedin.“ “Vedždžehtu vedžhije lillezi feteres semavati vel erda hanifen ve ma ene minel-mušrikin. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi rabbil alemin. La šerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene evvelul -muslimin. Allahume minke ve leke ‘an Muhamedin ve ummetihi. Bismillahi Allahu ekber.”  Potrebno je prilikom klanja presjeći vratne krvne žile, jednjaka i dušnika.

 • Podjela kurbanskog mesa

Kurbansko meso se dijeli na tri dijela:

 1. Za potrebe ukućana;
 2. Komšijama, rodbini i prijateljima;
 3. Siromašnima.

Dozvoljeno je svo kurbansko meso podijeliti kao sadaku, isto kao što je dozvoljeno sve zadržati za kućne potrebe i ništa od njega ne podijeliti u slučaju da je domaćin siromašan. Ali najbolje je uraditi kako smo ranije rekli, jer tako slijedimo sunnet Poslanika a.s.

 • Prodaja kurbanskog mesa i kožice

Mesaru se ne smije plaćati kurbanskim mesom, kožicom ili bilo kojim drugim dijelom kurbana. Kurbasnko meso, kožica, se ne smiju prodavati, ali se može ostaviti za sebe ili nekome pokloniti.

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: