33 dinska šarta

Šta znači riječ din?

Riječ din znači vjera.

A šta znači riječ šart?

Riječ šart znači uvjet.

Sada kada znamo šta znače ove dvije riječi možtel mi reći šta su to dinski šarti?

Dinski šart su uvjeti ili radnje koje treba ispuniti svaka punoljetna osoba  za potpunost vjerovanja.

Dinskih šarti ima 33, a to su:

  • 6 imanskih
  • 5 islamskih
  • 4 abdeska
  • 3 tejemumska
  • 3 gusulska
  • 12 namaskih (6 prije namaza i 6 u namazu)

Da bi smo ispunili sve ove dinske šarte moramo istinski vjerovati u Allaha i ustrajati u tome.