Naš džemat, naša košnica!

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 01. decembar 2023. gregorijanske godine, odnosno 18. džumadel ula 1445. hidžretske godine.

U nekom mjestu bio neki slikar koji je nacrtao sliku za koju je smatrao da je savršena. Bez greške. Toliko je bio očaran tom slikom da ju je uzeo i postavio na centralni trg i napisao pored nje: “Ko vidi neku grešku na slici, neka je obilježi crvenom tečkom.” Kada je slikar naveče došao da pogleda sliku vidio je da je slika potpuno crvena od silnih tačaka. Bio je razočaran. Nije mogao da vjeruje šta se desilo. Tako razočaran otišao je do svog učitelja kojem je ispričao šta se dogodilo. Učitelj ga sasluša i reče mu: “Nacrtaj opet istu sliku. Ali sada napiši sljedeće: ‘Ko vidi grešku neka uzme kist i napravi bolje!’” Slikar naslika opet istu sliku i postavi natpis koji mu je učitelj rekao. Kada se naveče vratio, primijetio je da sliku niko nije ni darnuo.

Draga braćo, ovo je slika i prilika većine zajednica, većine džamata, pa i naše zajednice i našeg džemata.

Postoje tri vrste ljudi.  

Prvu grupu, većinu ljudi, čine oni koji se ni u šta ne miješaju. Oni su svima dobri. Njih ne zanima, odnosno prave se da ih ne zanima, što je komšija ugradio pola puta i što svaku noć loži gume i tako ubija sve nas, pa i sebe. Njih ne zanima kako džemat, kako zajednica, kako klub funkcionišu. Oni kažu da su svi ljudi dobri, i onaj što baca smeće po našim njivama, šumama, rijekama, putevima, ulicama, a i onaj koji to smeće kupi, jer neće oni da se zamjere ni sa kim. Kažu šutnja je zlato. I od ovakvih ljudi društvo nema nikakve koristi. Oni nit mirišu, nit smrde, nego onako. Poslanik a.s. kaže: “Vjernik koji se miješa sa ljudima, i bude strpljiv na njihove uvrede, bolji je od onoga koji se ne miješa sa ljudima i ne trpi njihove uvrede.”

Drugu, malo manju, grupu ljudi čine oni koji bi redali crvene tačke na sve što se uradi bilo to u džematu, zajednici ili klubu. Njima niko i ništa ne valja. Svi su lopovi, svi su neznani, nepošteni…samo su oni dobri. A kada im se kaže da nešto urade, da pokažu kako treba, oni se izmiču i kažu nemoj mene ili neću ja sa lopovima. Ovakvi ljudi ne da ne koriste društvu, nego su i štetni, jer svojom pričom i negativnom energijom unese nemir u društvo. Allah dž.š. kaže: „Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” – odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!” (El-Beqare, 10-11.)

Dželaludin Rumi je rekao: “Ne postoji potreba za ljudima koji će dijeliti savjete, potrebni su ljudi koji će biti primjer.”

I treću, najmalobrojniju, ali kod Allaha dž.š. najvredniju i najbolju skupinu ljudi, ljudi za koje Allah dž.š. kaže: „…i oni prvi, uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti u džennetskim baščama naslada!“ (El-Vakia’. 10-12.), čine oni ljudi koji su društveno aktivni. Oni koji su prvi kada treba uraditi, a ne posavjetovati, nešto za džemat, za zajednicu, za klub. Oni koji su prvi u osudi nekog zla. Oni koji su prvi kada treba komšiji pomoći. Oni koji su prvi kada treba smeće sa ulice pokupiti.

Allah dž. š. u suri El-‘Asr kaže: „Tako mi vremena. Čovjek je dosita na gubitku, osim onih koji vjeruju, dobra djela čine, jedni drugima preporučuju strpljenje i koji jedni drugima preporučuju istinu.“

Draga braćo, daleko od toga da su ovi ljudi bezgriješni. Puno je grešaka koje oni naprave. Ali umjesto da iz udobnog kreveta šutimo i tako budemo dobri svima, ili da samo kritikujemo, pridružimo se onima koji su prvi, uvijek prvi, i isparavimo njihove greške vlastitim primjerom i radom.

Draga braćo, ne dozvoilimo da naš džemat, naša zajednica, budu poput paukove kuće, gdje samo pauk radi, već poput mravinjaka ili košnice pčela u kojem ćemo svi raditi i truditi se onoliko koliko možemo za dobrobit svih nas. Allah dž.š. kaže: „Allah voli one koji se na njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.“ (Es-Saff, 4.)

Molim Allaha dž.š. da nas ujedini na putu dobra i korisnog rada, a naš džemat, našu zajednicu, naš klub, sva naša udruženja učini jedinstvenim, jakim i prosperitetnim. Amin!!!