Koji je najveći grijeh nakon širka?

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige,poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 13. oktobar 2023. gregorijanske godine, odnosno  28. rebiul evvel  1445. hidžretske godine.

Prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku a.s. i upitao ga: „Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u džennet!“ Allahov Poslanik a.s. mu odgovori: „Obožavaj Allaha i ne pripisuj mu druga, klanjaj namaz, zekat dijeli i posti ramazan!“ Beduin tada reče: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću!“ Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik a.s. je tada rekao: „Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika dženneta, onda neka pogleda u ovoga.“

Draga braćo svi mi ovdje, pa čak i one naše komšije koje nikada nisu ovdje, kažemo da vjerujemo da je Allah dž.š. Bog, i da je Muhammed a.s. Njegov rob i poslanik.

E, sad zamislite da nam neko dođe sa sljedećom ponudom: „Ako budeš klanjao svaki dan u mjesecu, svih pet dnenvinih namaza, imat ćeš platu 5000 KM.“ Ima li neko od nas da bi odbio takvu ponudu? Naravno da nema, jer ko bi bio budala odbiti tako nešto.

Ali Allah dž.š. i Njegov Poslanik a.s. nam daju bolju ponudu od ove, u kojoj Poslanik a.s., koji ništa nije govorio po hiru svome, kaže: „Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od dunjaluka i svega što je na njemu.“

Samo dva rekata sabahskog sunneta!

E, zamislite sada koliko je vrijedan farz ili koliko je vrijedno klanjanje svih pet dnevnih namaza. I onda mi koji za sebe kažemo da vjerujemo Allahu dž.š. i Njegovom Poslaniku a.s. ostanemo ravnodušni na ovu ponudu.

Zašto? Kako je moguće da bi neko ko kaže da vjeruje u Allaha dž.š. i Njegova Poslanika a.s. prije prihvatio ponudu od 5000 KM, nego nešto što je bolje i vrednije od cijelog dunjaluka? Moguće je, zbog toga što ne vjerujemo onako kako bismo trebali vjerovati. Moguće je, zbog toga što je kelime i šehadet prešao preko našeg jezika, ali ne i preko našeg srca.

Draga braćo, ostavljanje namaza je nakon širka, pripisivanja Allahu druga, najveći grijeh.

Imam Ibn Hazm je rekao: “Poslije širka nema većeg grijeha od toga da čovjek izostavi namaz, ne klanjavši ga dok ne istekne njegovo vrijeme.”

Šejhul islam Ibn Tejmijje je rekao: “Onaj ko ostavi namaz gori je od kradljivca, bludnika i onoga koji konzumira alkohol i drogu.”

Priča se da je ne ka žena od Israelićana došla Musau a.s. i rekla mu: „O Allahov Poslaniče! Učinila sam jedan veliki grijeh, pa sam se iskreno pokajala i učinila tevbu Uzvišenom Allahu dž.š. Zamoli i ti Allaha da mi grijeh oprosti i da mi tevbu primi.“ Musa a.s. je upita: „Kakav grijeh si počinila?“ „Šejtan me je zaveo, pa sam zinaluk počinila, a kada sam rodila dijete onda sam to dijete ubila.“ Musa a.s. joj ljutito reče : „Bježi od nas griješnice! Hoćeš li da se zbog tebe spusti vatra sa nebesa, pa da nas sve sprži!“ Žena izađe od Musa a.s. razočarana i zabrinuta, a Musau dođe melek Džebrail koji reče: „O Musa! Uzvišeni Allah dž.š. ti poručuje da vratiš tu ženu koja se iskreno kaje i tevbu čini za učinjeni grijeh. Zar ne znaš da ima osoba koje su i gore od nje, a sebe

nazivaj u vjernicima! Musa upita: „A ko je to gori od nje? Melek Džebrail odgovori: „Onaj koji svjesno napušta namaz i nikako ne klanja, taj je gori od nje!“

Draga braćo, ostavljanje namaza je prvo od dijela koja nas vode u džehennem, jer Allah dž. š. u suri El-Muddessir u 42. i 43. ajetu kaže:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

„Šta vas je u Sekar (jedno od najstrašnijih mjesta u džehennemu) dovelo?” Reći će: „Nismo bili od onih koji su namaz obavljali.“

Draga braćo, ostvaljanje namaza je djelo koje po velikom broju islamskih učenjaka izvodi iz vjere, jer je Poslanik a.s. rekao: “Islam će nestajati jedan po jedan dio. Kad se god koji dio izgubi, ljudi će se hvatati za sljedeći. Prvo što će nestati od islama jeste islamska vlast, a zadnje što će ostati od vjere je namaz.” „Ugovor između nas i njih je namaz, ko god ga ostavi postao je nevjernik.“

Draga braćo, kod nas ima jedna izreka koja kaže: „Vo se veže za rogove, a čovjek za riječ“

Koliko danas držimo do riječi, do obećanja, kojeg smo dali Allahu dž.š. i Njegovom Poslaniku a.s. izgovaranjem riječi kelime i šehadeta, a obećali smo između ostalog i da ćemo redovno namaz obavljati, bojim se da će nam početi rogovio nicati.

Zbog toga po ko zna koji put podsjećam prvo sebe, pa onda i vas, na  čuvanje našeg namaza, jer zaista je namaz stub naše vjere, a pogotovo na čuvanje namaza koji se obavlja u džematu, ovdje u našoj džamiji, jer je on vredniji minimalno 27 puta, od namaza kojeg obavimo kod svoje kuće.

Allahu, uputi nas na pravi put. Ukabuli nam naša dobra djela, a grijehe nam oprosti. Budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennet. Amin!!!