ODLUKA o raspisivanju TENDERA za adaptaciju stare munare

Medžlis Islamske Zajednice Kalesija

Džemat Vukovije Donje

Džematski odbor

Br. 14-2023

Datum: 24.09.2023. godine

Na osnovu ukazane potrebe i ranije donesenog plana na Sjednici Džematskog odbora džemata Vukovije Donje, dana 24.09.2023. godine, donesena je:

ODLUKA o raspisivanju TENDERA za adaptaciju stare munare

Član 1

Na osnovu ukazane potrebe, zbog uticaja proteklog  vremena izgradnje  i uticaja  atmosferijalija, i ranije planiranih poslova, raspisujemo TENDER ZA ADAPTACIJU STARE MUNAR  sa predviđenim poslovima:

  • Rekonstrukcija/zamjena unutrašnjeg stepeništa munare,
  • Rekonstrukcija šerefeta sa ogradom i
  • Čišćenje, adaptacija i zaštita kamenog zida munare

Član 2

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu Džematski odbor Vukovije Donje 75265 Tojšići ili putem e-maila: sulejman.heric@gmail.com

Član 3

U Ponudi precizno dostaviti jedinične cijene za pojedine stavke materijala i radova, sa rokovima  početka i završetka radova.

Član 4

Tender ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objave.

Član 5

Po razmatranju  ponuda  i izboru izvođača radova  bit ćete obaviješteni.

                            Predsjednik:                                                                                        

                                                                                             Sulejman Herić