Mu’mini su braća

Tribina: Mu’mini su braća. Predavač: Nezim ef. Halilović, imam u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu.