Abortus: ubistvo ili pravo žene?

Šta je abortus? Koji je stav islama prema abortusu? Da li je nekada dozvoljeno uraditi abortus? Odgovore na ova pitanja pogledajte u video prilogu.