O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih, a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 28. oktobar 2022. gregorijanske godine, odnosno 02. rebiul ahir 1444. hidžretske godine.

Allah dž.š. u svom 79. kur’anskom pozivu vjernicima kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ…

„O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih, a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo, pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima: one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni; a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboškinje ne zadržavajte! Tražite ono što ste potrošili, a neka i one traže ono što su potrošili! To je Allahov sud, On sudi među vama, a Allah sve zna i mudar je.“ (El-Mumtehine, 10.)

Ovaj ajet je objavljen kao vid zaštite žene nakon što je Poslanik a.s. sklopio mirovni ugovor sa Kurejšijama na Hudejbiji. Ali pošto mi danas živimo u nekom drugom vremenu, prostoru i okolnostima, ja ću danas govoriti općenito pravima žene u islamu.

Allah je Stvoritelj svih ljudi. Neke ljude je Allah stvorio kao muško, neke kao žensko, neke ljude je uputio na pravi put, dok je druge ostavio u zabludi, nekim ljudima je dao pamet, a neke je maloumnim ostavio, nekim ljudima je omilio knjigu i nauku, kroz koju oni razumiju svijet oko sebe, dok je druge ostavio neukim i nerazumnim….Shodno svim ovim razlikama, ali informacijama koje tako brzo cirkulišu, ljudi formiraju svoje mišljenje o različitim pitanjima i temama.

Jedno od tih pitanja, pitanje o kojima su ljudi raspravljali i prije, a posebno danas jeste pitanje „položaja žene u islamu.“ Ovo pitanje je zaokupilo kako muslimane tako i nemuslimane, kako one informisane, tako i one neinformisane, ili pogrešno informisane.

Cilj mog izlaganja jeste da u najkraćim crtama, iako bi se o ovome moglo pričati satima, dam tačne i ispravne informacije i podatke o položaju žene u islamu.

Islam je vjera pravde, ravnopravnosti, reda, milosti, obaveza, prava…..tako da niti jedan čovjek bez obzira koje vjere, nacije, spola….bio ne smije biti oštećen.

Mnogobrojna su prava žene u islamu, ali mi ćemo se danas osvrnuti samo na njih nekoliko, a to su:

Duhovna prava – Allah je odlikovao sve ljude. Kod Allaha su svi ljudi jednaki, jedina razlika jeste razlika u bogobojaznosti. Pa tako Poslanik a.s. kaže: “Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” 

Dok Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Niti jednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni‘ muškarcu ni‘ ženi, vi ste jedni od drugih.“ (Al-Imran, 195.) „..a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravde.“ (En-Nisa, 124.)

Duhovne i moralne obaveze su iste i za muškarca i za ženu. Oboje moraju klanjati, postiti, davati zekat, ići na hadž….Oboje moraju raditi dobro, a kloniti se zla.

Ekonomska prava – Pored ovih duhovnih prava islam je ženi dao i mnogobrojna ekonomska prava. Pa tako punoljetna muslimanka može slobodno i u potpunosti posjedovati imetak, raspolagati njime, prodati ga, pokloniti ga….

U islamu žena ako želi raditi može raditi. Ali pri obavljanju posla mora voditi računa, kao i muškarac, da se vlada onako kako je to Allah odredio i propisao. Najbolji primjer za ovo jeste žena Muhammeda a.s. koja je bila jedna od najvćeih biznismena i trgovaca tog vremena.

Većina poslova koji su zabranjeni ženama, zabranjeni su i muškarcima. U islamu žena raspolaže samostalno svojom platom.

Kao što vidite u islamu je žena bolje zbrinuta nego muškarac. Ona nema nikakvih finasijskih obaveza, za razliku od muškarca. Ona nije dužna izdržavati porodicu, plaćati račune, kupovati odjeću, obuću, hranu….sve je to dužan raditi muškarac, a žena ako hoće može drage volje učestvovati, ali je niko na to ne smije prisliiti.

Socijalna prava- Prije nego što bilo šta kažemo o socijalnim pravima žene u islamu neophodno je prisjetiti se nekoliko činjenica o statusu žene u predislamskom dobu.

U predislamskom dobu žena je imala drugorazrednu ulogu. Bila je isključena iz svih društvenih tokova. Bez ikakvih prava i sloboda. Ženu su mogli kupiti, prodati, udati bez njenog pristnka…Žensko dijete je bilo sramota, zbog toga su ta ženska novorođenčad ubijana, živa u zemlju zakopavana.

I onda dolazi Poslanik a.s. koji sve to zabranjuje. Koji je nagovijestio ulazak u džennet ocu koji lijepo odgoji kćerku. Rekao je da žena upotpunjuje drugu polovinu vjere svoga muža i da će sinovi naći džennet pod majčinim nogama. Dolazi Poslanik koji donosi Božiju riječ u kojoj se prekoravaju svi oni koji se raduju rođenju muškog djeteta, a tuguju ili se mršte kada im se rodi žensko dijete.

Dolazi Poslanik koji kaže da žensko dijete ima isto pravo na odgoj i vaspitanje kao i muško.

Dolazi Poslanik koji kaže da se djevojka ne može udati bez njenog pristanka. Dolazi Poslanik koji za Hatidžu (udovicu) i Merjemu (neudatu) kaže da su one jedne od 4 najbolje žene koje je Allah stvorio.

Dolazi Poslanik koji za Sumejju koja je bila afričkog porijekla, govori da je ona njegova druga majka.

Dolazi Poslanik i kaže da je ljudski život svet i svako nasilje nad čovjekom, bio muškarac ili žena je strogo zabranjeno.

Dolazi Poslanik koji kaže: „Najbolji od vas su oni koji se najbolje ponašaju prema svojim ženama.“

Pravo na obrazovanje – Prva riječ objave je bila naredba: „Uči“. Ova naredba se odnosi kako na muškarca tako i na ženu. Mnogobrojni ajeti i hadisi ukazuju na vrijednost nauke i učenjaka.

U nedavnoj prošlosti se vodila velika polemika među isl. učenjacima što se tiče obrazovanja žena, ali ova polemika se nije vodila kao produkt primjenjivanja islamskih propisa, već zbog neznanja osnovnih islamskih propisa i islamske historije. Npr. prenose se predaje u kojima je Poslanik a. s. podučavao kako žene tako i muškarce. Takođe je zabilježeno da je Aiša r.a. je prenijela preko 1200 hadisa, da je bila muftija, diskutovala sa muškarcima…Zabilježeno je 700 žena kao prenosica hadisa…. Sve ovo nam govori da je žena muslimanka po islamskim propisima obavezna, i da ima pravo, da se obrazuje pogotovo u oblastima koje olakšavaju život žene muslimanke, kao npr. da budu ljekari, ginekolozi, profesori isl.

Ovo su samo neka od prava žene u islamu. A Poslanik a.s. za sve ovo kaže: „Ja štitim pravo žene.“ Draga braćo, znajte da ono što Poslanik a.s. štiti da se to mora poštovati, jer gaženje tih prava, jeste gaženje Poslanika a.s., a ko od nas muslimana ima hrabrosti za tako nešto!?

Ovu hutbu ću završiti jednim kratkim poučnim događajem, a on glasi:

Okupio se neki skup ljudi i među njima bio je i  jedan mudar čovek, pa su pričali o temi ženidbe i žena. Jedan od njih reče: ”žene su kao patike, možeš ih mijenjati, bacati, dok ne nađeš odgovarajući broj”, pa su ljudi pogledali u mudrog čoveka i upitaše ga da li se slaže sa njim. Mudrac reče: „Istinu je rekao. Da, žena je kao patika za one koji sebe vide kao nogu, a za one koji sebe vide kao glavu, žena je kruna, pa nemojte njega kriviti, vidite kako on gleda sam na sebe.”

Džuma mubarek olsun!