O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 05. avgust 2022.  gregorijanske godine, odnosno 07. muharrem 1444. hidžretske godine.

Nakon pokornosti Allahu dž.š. i Njegovom poslaniku, islam najviše pažnje poklanja lijepom ponašanju, jer je lijepo ponašanje, kako nas to uči Poslanik a.s., ono što će najviše ljudi uvesti u džennet. Takođe, Poslanik a.s. nas uči, da ako budemo sačuvali od grijeha ono što je između naših nogu i ono što je između naših vilica, da ćemo Božijom pomoći ući u džennet.

Loše ponašanje, a u lošem ponašanju se ističe pogotovo loš/otrovan/pokvaren govor, jeste temelj svakog neprijateljstva među ljudima.

Draga braćo, islam je vjera dijaloga. Kada kažem dijalog ne mislim na polemiku i raspravu, već na uljudan, fin, kulturan razgovor, između dvije iili više osoba, u kojem cilj nije pobijanje, nego pridobijanje, druge osobe.

Kur’an, u svom 74. kur’anskom pozivu vjernicima, poziva vjernike na dijalog pa kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.” (El-Mudžadele, 9.)

Vjernici kada razgovaraju, oni razgovaraju javno, bez ikakvog prikrivanja. Vjernici kada razgovaraju oni razgovaraju o zajedničkom radu, zajedničkim projektima, koji za cilj imaju pravljenje ljepšeg, pravednijeg, humanijeg okruženja u kojem živimo. Vjernici kada razgovaraju oni poštuju jedni druge,a posebno poštuju instituciju, poziciju, školu… Vjernici kada razgovaraju oni razgovaraju o dobročisntvu i čestitosti. Dok se razgovor licemjera svodi na sašaptavanje, prevaru, ismijavanje, podvaljivanje, omalovažavanje, ogovaranje, razbijanje isl.

Poslanik a.s. je rekao: „Kad se nađu trojica, neka se dvojica ne sašaptavaju bez trećeg, jer će ga to uznemiriti.“

Draga braćo, islam je vjera koja smatra da je bogatstvo, a ne hendikep, različistost mišljenja. Svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, sem onoga što je izričito rečeno u Kur’anu i hadisu, tu nemamo pravo na svoje mišljenje, već samo kažemo: “Čujemo i pokoravamo se!” u suprotnom prestajemo biti muslimani.

Prenosi se da je jedne prilike Poslanik a.s. okupio ashabe da se sa njima posavjetuje oko strategije za neku bitku. Poslanik a.s. je iznio svoj plan bitke, a onda se javio jedan ashab, koji je bio prekaljeni borac, i upitao: “Poslaniče jel to objava od Allaha ili je to tvoje (kao čovjeka)?” Poslanik a.s. mu je odgovorio da je to njegovo mišljenje, a ne objava od Allaha. Nakon toga ovaj borac reče: “Ako nije od Allaha, onda je predlažem da strategija bude ova…” Poslanik a.s. i ashabi su na kraju prihvatili, mišljenje ovog ashaba i pobijedili su ovoj bitci.

Draga braćo, i mi ovdje u Vukovijama, ako želimo da naš džemat, naša zajednica, napreduje, trebamo se okrenuti praktičnom dijalogu, a ne sjediti po strani, ništa ne raditi, i jedva čekati da neko od onih koji rade pogriješi, kako bi ga tamo po nekim tajnim sastancima, po putevima, kafanama, kritikovali i omalovažavali.

Pravi vjernik tako ne postupa. Vjernik ne sjedi po strani, već aktivno učestvuje u akcijma i rješavanju problema. Vjernik ne kritikuje iza leđa, već se direktno obrati i ukaže na problem. Bolje bi bilo da se na problem ukaže u četiri oka, nego pred masom, ali je bolje ustati i pred masom, pa reći nego pričati negdje tamo iza leđa.

Zbog toga draga braćo, ja vas molim, da naše akcije, naše probleme, počinjemo i završavamo ovdje u džamiji. Kada vas predsjednik džemata ili imam ili…upitaju da li ste za nešto, nemojte šutiti, jer šutnja je znak odobravanja, a onda kada izađete pričate razne ružne stvari. Ako postoji neki problem dođite pa ukažite na njega kako bi ga zajednički riješili, a ne tamo po kahvama, drštvenim mrežama, tajnim sastancima, kritikovati.

Znajte da svaka medalja dvije strane ima. Istina nije uvijek na mojoj strani, ali Boga mi nije ni na tvojoj, ona je nekad na mojoj, nekad na tvojoj, a nekad tu između, zbog toga razgovarajmo lijepo, kulturno, direktno, kako bi smo utvrdili gdje je.

I na kraju želim sve nas podsjetiti na jedan slučaj koji se desio prije nekih 7-8 godina ovdje u džamiji, a koji može biti svima nama primjer kako treba da postupamo i radimo.

Naime vi znate da smo prije nekih 7-8 godina pokrenuli akciju za zamjenu džamijskih tepiha. Neki su bili za, neki protiv, ali većinu to kao i za mnoge druge stvari nije interesovalo. Kako bi konačno odlučili šta da radimo, tadašnji predsjednik džematskog odbora Admir Mustafić je izašao jednog petka pred džemat i upitao džemat da li su za zamjenu tepiha il ne. Dvoje, troje, prisutnih rekoše da su za, ali većina je samo šutila. Ali onda tu šutnju prekide glas rah. hadži Osmana Majdančića, koji reče ja sam protiv, pri tom iznijevši nekoliko svojih argumenata zašto on misli tako. Ali pošto je hadžija bio jedini, javno, protiv zamjene tepiha, donese se odluka da se kupe novi tepisi.

Da li se hadžija naljutio što se nije uvažio njegov stav? Naprotiv, hadžija je bio među prvim vakifima tog tepiha, dok su oni koji su to prešutno odobrili, odma čim su izašli iz džamije, a poneki i dan danas, počeli sa pričom kako to ne valja, kako ono, kako ovo….

Budimo ko hadžija i iznesimo svoje mišljenje.

Allah dž.š. kaže: “Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!” (El-Mudžadele, 10.)

Molim Allaha dž.š. da na uputi na pravi put. Molim Allaha dž.š. da među nama vlada međusobna ljubav, sloga i razumijevanje, a ne mržnja i razdor. Amin!!!