O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 07. januar 2022. gregorijanske godine, odnosno 04. džumadel uhra 1443. hidžretske godine.

Muhammed a.s. je rekao: ”Musa a.s. je bio izrazito stidan čovjek i nikada nije otkrivao svoje tijelo. Zbog toga su ga Izraelićani počeli vrijeđati i ismijavati se sa njim, govoreći: ‘On ne bi pokrivao svoje tijelo da nema neke mahane, ili ima kilu ili neku drugu bolest.’ Međutim, Allah dž.š. je htio da Svoga poslanika izbavi i oslobodi tih opasnih optužbi. Jednoga dana Musa a.s. se sam kupao i stavio je svoju odjeću na kamen. Nakon što se okupao, izašao je iz rijeke i pošao prema odjeći, međutim, u tom trenutku, Allah je dao, pa je kamen otišao sa tog mjesta i odnio mu odjeću. Musa a.s. je uzeo svoj štap i tražio je kamen govoreći: ‘Kamenu, vrati mi odjeću, kamenu, vrati mi odjeću!’ Tražeći tako svoju odjeću, on je naišao pored skupine židovskih glavešina koji su ga vidjeli golog i zadivili se njegovom savršenom izgledu, i tako ga je Allah zaštitio od njihovih uvreda. Nakon toga, kamen sa odjećom se spustio pored Musaa a.s. i on se obukao, a onda je uzeo svoj štap i nekoliko puta udario po kamenu, tako da je na njemu ostao trag od tih udaraca.” U tom smislu je 64. kur’anski poziv vjernicima u kojem Allah dž.š. kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

“O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa.” (El‐Ahzab, 69)

Draga braćo i ‘amidžići’, sva ova kazivanja o prošlim narodima i događajima, koja nalazimo u Kur’anu, u hadisu, koja iznosimo u našim predavanjima, hutbama, nisu rečena onako, iz zabave, bezveze, već kako bi mi iz njih izvukli pouku i poruku. Kako bi učili, i naučeno primijenili.

Ovaj ajet nas uči da vjerniku ne priliči uznemiravanje svog brata muslimana, a uznemiravamo ga ako bacimo smeće tamo gdje mu nije mjesto, ako septičku izvedemo u kanal, ako ložimo gume, odjeću, stiropor…ako pojačamo pjesmu više nego bi trebalo, ako mu se bez njegovog dopuštenja miješamo u život, ako mu pričamo iza leđa, ako ga optužujemo bez ikakvih dokaza, pa čak i ako u društvo ili džamiju dođemo, a neprijatno mirišemo.

Ovaj ajet nas uči da vjernik dobro treba paziti na svoje ponašanje i svoj jezik, jer najviše će ljudi ući u džennet zbog lijepog ponašanja, dok će jezik najviše ljudi odvesti u džehennem.

Ovaj ajet nas uči da će vjernici, oni koji rade na putu dobra, oni koji rade za dobrobit svog džemata, zajednice, domovine…biti iskušavani, osporavani, na razne načine, a jedan od njih je i da će se uvijek naći određena skupina ljudi koja će vjernike i njihov trud, omalovažavati, potvarati, vrijeđati…Koliko puta ste čuli: „Ne bi to on radio da nema koristi od toga!“ Zbog toga Allah dž.š. poručuje: “A ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allah se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitinik.” (El‐Ahzab, 48)

Ovaj ajet nas uči da je najbitnije da smo kod Allaha čisti i da je Allah sa nama i našim djelima zadovoljan. A ljudi? Ako i oni budu zadovoljni, dobro i jest, a ako ne budu, pa ko se rodio da je narodu ugodio.

“I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavjestiti.'” (Et-Tewba, 105.)

Allahu sačuvaj nas od zlih jezika i pogleda, od zlih šejtana, džina, i zlih ljudi. Amin!!!