Čuvaj se slonova u ramazanu

Možda će te začuditi ovaj naslov, ali kad pročitaš priču koja stoji iz njega, čuđenje će nestati.
Imam Malik je po običaju sjedio u Poslanikovoj džamiji u Medini, i prenosio hadise svojim učenicima.
Odjednom se začu glasan povik: DOŠAO JE SLON U MEDINU, DOĐITE VIDITE SLONA!
Većina medinelija nikad prije nije vidjela slona tako da su svi učenici imama Malika ustali od njega i otišli da vide slona.
Svi, osim jednoga!
Svi osim Jahja ibn Jahja el-Lejsija.
Zašto i ti ne ode da vidiš slona, upita ga imam Malik.
El-Lejsi odgovori: ja sam došao da gledam Malika, nisam došao da gledam slona.
Istorija će kasnije ostaviti spomen samo na njega, a ostali učenici nisu imali nikakvu značajnu ulogu u nauci.
Od cijele skupine samo je on znao zašto je došao, samo je on imao jasan cilj.
Danas je mnogo slonova oko nas ali u drugom obliku.
Serije i filmovi su slonovi.
Fejsbuk, instagram, WhatsApp, Viber, su slonovi.
Televizije, portali i vijesti su slonovi.
Sve nam to odvlači pažnju od našeg cilja.
Da li ću u ramazanu gledati slonove ili u svoj cilj, to je samo moja odluka.
Hajirli i berićetan nam ramazan.