Kazivanje o Isa a.s. (II dio)

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 19. mart 2021.  gregorijanske godine, odnosno 06. ša’ban 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

“A sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. i u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.” (Hud, 120.)

Allah je rekao Isa a.s.:

„O Isa Ja ću te Sebi uzdići!” pa je Isa upitao: ”Gospodaru moj zašto ćeš me uzdići?” On mu je odgovorio: ”Podiću te, pa ću te pred kraj svijeta ponovo spustiti, da se diviš sljedbenicima tog Poslanika i da ih pomogneš u borbi protiv prokletog Dedždžala. Spustiću te za vrijeme namaza, ali im ti tada nećeš imamiti, jer sam se tom ummetu smilovao, pa nakon njihova poslanika neće biti drugog.“ Isa a.s. je zamolio:”Gospodaru moj, reci mi kojem si se ummetu smilovao?” pa mu je Uzvišeni Allah odgovorio:”To je Ahmedov ummet. Bit će učeni i mudri, poput poslanika. Bit će zadovoljni sa malim što ću im davati, pa ću i Ja biti zadovoljan sa njihovim malobrojnim djelima, i uvesti ih u džennet samo zbog izgovaranja: la Ilahe illellah (nema boga osim Allaha).

O Isa, oni će biit najbrojniji stanovnici dženneta. Nikada jezici ni jednog naroda nisu toliko izgovarali: La ilahe illellah kao što će to njihovi jezici. Nikada vratovi ni jednog naroda nisu bili toliko na sedždi, kao što će to biti njihovi vratovi.”

 

Allah je objavio Isa a.s. : „Nemoj me smatrati opterećenjem, već onim ko će ti pomoći na ahiretu! Približi Mi se nafilama, pa ću te zavoljeti! Nemoj nekog drugog, osim Mene za zaštitnika uzeti, jer ću ti onda uskratiti pomoć! Strpi se u nedaći i budi zadovoljan sa sudbinom! Trudi se da sa tobom budem zadovoljan, a Ja sam zadovoljan kad Mi se neko pokori i ne prkosi! Budi Mi blizak i jezikom na Mene oživljavaj sjećanje! Neka u tvom srcu bude ljubav prema Meni! Budi budan i oprezan u momentima opuštenosti i prosuđuj oštroumno!  Žudi za Mnom i boj Me se umrtvljujući svoje srce strahopoštovanjem! Provodi noći u ibadetu radi Mog zadovoljstva, a dane u čežnji da se kod Mene napiješ! Svoj trud ulaži u dobra djela i priznaj Moju dobrotu ma gdje da si! Prenesi ljudima Moje savjete i pravedno sudi Mojim robovima! Dao sam ti lijek protiv onoga koji u grudi došaptava da liječiš zaborav i skidaš koprenu što muti vid! Ne sjedi na jednom mjestu kao da si mrtav, kad živ i vitalnošću odišeš!

O Isa, sine Merjemin, niko u Mene nije povjerovao, a da nije skrušen, i niko nije skrušen postao, a da Moju nagradu ne očekuje. Tebe uzimam za svjedoka da ni jedno stvorenje neće biti kažnjeno, sve dok ne skrene i Moju uputu ne pogazi.

O Isa, sine Merjemin, prvorođenče čedni, plači nad sobom cijelog života, kao što plače onaj ko je otišao od svoje porodice, zapostavio dunajluk i ostavio njegove slasti onima kojim pripadaju i koji žudi samo za onim što se nalazi kod Boga! Pri tome budi blage riječi i širi selam. Budi budan dok svijet spava! Nek ti je stalno na umu onaj svijet, potresi, strahote, i užasi koji će doći kad ni rodbina, ni imetak, neće moći pomoći! Svoje oči namaži surmom tuge, dok se dokoni ljudi smiju i vesele. Budi strpljiv i nadaj se nagradi na ahiretu! Blago tebi ako postigneš ono što sam obećao strpljivima.  Još na ovom svijetu moli Allaha da ti da dobro na dan proživljenja i da ti na onom svijetu da da uživaš ono čega si se odricao na ovom. Od dunjaluka uzmi samo onoliko koliko ti je potrebno za život i zadovolji se sa onim što je na njemu grubo i kruto, jer vidiš kakav je kraj.

Pazi kako postupaš, jer ćeš biti pitan. Kada bi vidio šta sam pripremio Svojim dobrim robovima, srce bi ti se istopilo i duša bi ti napustila tijelo.“

 

Izraelićani će ti reći: „Postimo, ali nam post nije primljen. Klanjamo, ali nam namazi nisu primljeni. Dajemo sadaku, ali nam ona nije primljena. Plačemo poput deva kada riču, ali nam ni zbog toga milost nije ukazana!“

„O Isa, da oni nisu zastranili od mudrosti koja se nalazi u njihovim srcima i da ne daju prednost dunjaluku nad ahiretom, znali bi šta je sa njima i vidjeli bi da su sami sebi najveći neprijatelji. Kako ću primiti njihov post kada zapaštaju sa haram hranom? Kako ću primiti njihov namaz, kada su im srca okrenuta prema onima koji se bore protiv Mene i koji ne poštuju Moje zabrane? Kako ću primiti njihovu sadaku, kada njome izazivaju bijes svijeta, jer uzimaju odakle nije halal? O Isa, Ja ću za nju nagraditi one kojima i pripada. Kako ću se smilovati njihovom plaču, kada im sa ruku kaplje krv poslanika? Naprotiv, još više sam ljut na njih.

O Isa, Ja sam još onog dana kada sam nebesa i Zemlju stvorio, odredio da ću one koji Me budu obožavali, i kao ti i tvoja majka vjerovali, nagraditi, da će zajedno s tobom na onom svijetu biti i sa tobom položaj i počast dijeliti. Također, sam još onog dana kada sam nebesa i Zemlju stvorio, odredio da ću one koji tebe i tvoju majku uz Allaha budu obožavali, u najniže dubine džehennema baciti.

Ja sam još onog dana kada sam nebesa i Zemlju stvorio, odredio da ću islam učvrstiti preko Moga roba Muhammeda koji će biti posljednji poslanik i vjerovjesnik. Rodit će se u Mekki, hidžru će učiniti u Tajjibu (Medinu) i Šamom zavladati. Neće biti osor ni grub. Neće dizati buku po čaršiji, kititi se nevaljalim, niti vulgarno govoriti. Upućivat ću ga na ono što je lijepo i dati mu da ga krasi sve što je pelemenito. Dat ću da mu savjest odiše bogobojaznošću, razum mudrošću, narav vjernošću, život pravednošću, Šerijat istinom, a sljedbenici islamom. Ime će mu biti Ahmed. Uputit ću ga nakon što za pravi put nije znao, podariti mu znanje nakon neznanja, obogatiti nakon siromaštva i uzdići na stepen na kome nije bio.

Preko njega ću upućivati druge, gluhim ušima da pročuju, a nemarnim zapečaćenim srcima da se otvore. Njegove sljedbenike ću učiniti najboljim ummetom koji se ikada na svijetu pojavio, koji će duboko vjerujući u Mene i potvrđujući ono što su poslanici objavili, naređivati dobro, a zabranjivati zlo. Nadahnut ću ih da Me hvale i veličaju u svojim džamijama, u kućama, i gdje god se budu sastajali i okupljali. Klanjat će stojeći, sjedeći, i ruku i sedždu čineći. Borit će se na Mom putu, i u redovima, u velikom broju jurišati. Prolijevajući vlastitu krv, Meni će se približavati. Objavu će u svojim grudima čuvati. Bit će im dozvoljeno da jedu kurbansko meso. Noći će provoditi u ibadetu kao isposnici, a danju poput lavova jurišati na neprijatelja. To je blagodat koju dajem kome Ja hoću, ja sam neizmjerno dobar.“

 

Ovo su bili Božiji savjeti Isa a.s., ali i ostalim muslimanima.

Sljedeći petak ćemo ako Bog da završiti kazivanje o Isa a.s., a samim tim ovaj ciklus kazivanja o Božijim poslanicima.