Prva džuma u novoj/neizgrađenoj džamiji

Prva džuma u novoj/neizgrađenoj džamiji, 27.08. 1999.g