O vjernici, mnogobošci su sama pogan…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 19. februar 2021.  gregorijanske godine, odnosno 07. redžeb 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. u svom 51. kur’anskom pozivu vjernicima kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

„O vjernici, mnogobošci su sama pogan (nečist), i neka se više ne približavaju Svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti. Allah zaista sve zna i mudar je.“ (Et-Tewbe, 28.)

Jedna od Allahovih naredbi vjernicima jeste da se čiste, kako od onih materijalnih nečistoća (krv, gnoj, izmet, mokraća…) tako i onih duhovnih (širk, mržnja, zavist, oholost, licemjerstvo…).

Ovu materijalnu čistoću postižemo redovnim kupanjem (nekoliko puta sedmično), svakodnevnim uzimanjem abdesta, pranjem nakon velike i male nužde, sječom noktiju, uklanjanjem dlaka sa skrivenih mijesta….Kao što vidite očistiti se od materijalnih nečistoća je poprilično lahko, samo treba uložiti malo truda.

Pored ove materijalne čistoće vjernik treba postići i duhovnu čistoću tj. čistoću duše. Čišćenje duše je najveći i naj    važniji cilj islama. Čišćenje duše je jedan od glavnih zadataka Poslanika Muhammeda a.s. Čišćenje duše je jedan od uvjeta za ulazak u džennet. Zbog toga bi svaki vjernik trebao posebnu pažnju obratiti na ovaj dio svog života, jer Allaha dž.š. kaže: “Uspjeće samo onaj ko dušu očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!” (Eš-Šems, 9-10.)

Kako postići čistoću duše?

Čistoću duše postižemo izvršavanjem islamskih propisa i udaljavanjem od grijeha i svega onoga sa čim Allah nije zadovoljan.

Kao što vidite nema čistoće duše bez izgovaranja riječi šehadeta. Nema čistoće duše bez redovnog klanjanja namaza. Nema čistoće duše bez posta mjeseca ramazana, dijeljenja zekata i obavljanja hadža, ako smo u mogućnosti.

Ko želi imati čistu dušu on se mora čuvati svakog grijeha, kao što se čuva vatre,  a posebnu pžanju treba obratiti na čuvanje od svakog vida širka, jer širk je najveća pogan, nečist. Zbog ove duhovne nečistoće, a ne fizičke, Allah je kazao: O vjernici, mnogobošci su sama pogan (nečist)…“

U nastavku ajeta Uzvišeni Allah donosi novi propis tj. zabranu nemuslimanima da posjećuju Kabu, pa kaže: „O vjernici, mnogobošci su sama pogan (nečist), i neka se više ne približavaju Svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža.“

Na osnovu ovog ajeta, danas po zakonu države Saudijske Arabije, je zabranjena posjeta Mekki i Medini nemuslimanima, osim ako se radi o nužnim poslovima.

Neko će možda upitati da li je ovo diskriminacija, kršenje ljudskih prava i sl.? Odgovor je: Ne! Jer u svijetu postoje mnoga mjesta koja su dostupna samo određenim grupacijama ljudi, kao npr. Area 51 u Americi, Vatikanski tajni arhiv u Vatikanu, Velike grobnice Ise u Japanu, Trezor sjemena u Norveškoj itd.

Naime prije ovog propisa, Mekka je bila centar trgovine, kako za muslimane tako i za nemuslimane. Od te trgovine sa nemuslimanima muslimani su imali izuzetno veliku korist. Pa kada je došla ova zabrana, muslimani su pobojali za svoj imetak, za svoju nafaku, opskrbu.  Govorili su: „Propast će nam pijace, propast će nam trgovina, prestat će dobit koju smo imali od nje.“ Ali ih onda Allah smiruje objavljujući sljedeće: „A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti. Allah zaista sve zna i mudar je.“

Draga braćo, twekkul tj. oslonac na Allaha je posebna osobina vjernika. Oslonac na Allaha je glavni uvjet za ostvarivanje svih naših želja, ali isto i glavni uvjet za otklanjanje svih svih naših strepnji i neugodnosti.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.“ (Hud, 6.)

Allahov Poslanik a.s. je  rekao: „Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice: ujutro odlaze gladne, a predvečer se vraćaju site.“

Da li ovo sada znači da trebamo leći potrbuške, subhanati, i čekati da nam dođe nafaka? Naravno da ne! Pravilo glasi: „Trud je naš, a rezultat je od Allaha.“ Ili „Prvo sveži devu, pa se onda uzdaj u Allaha.“

Hatimu El-Esammu bi rečeno: „Na čemu temeljiš svoj tevekkul tj. čvrsto oslanjanje na Allaha dž.š., pa reče:Na četiri stvari:

  1. Shvatio sam da moju nafaku niko ne može pojesti, pa mi je duša mirna.
  2. Shvatio sam da moja djela i poslove neće drugi završavati, pa sam se time pozabavio.
  3. Shvatio sam da smrt dolazi iznenada, pa je pokušavam prestići dobrim djelima.
  4. Shvatio sam da Allahovom pogledu ne mogu izmaći, pa me je sram od Njega!’“

 

Molim Allaha dž.š. da i mi budemo od onih koji su shvatili da je čistoća kako materijalna tako i ona duhovna jedan od uvjeta uspjeha kako na ovom tako i budućem svijetu.

Molim Allaha dž.š. da i mi budemo od onih koji su shvatili da nafaku daje Allah, a ne ljudi, i da se samo u Njega treba pouzdati. AMIN!!!