Ženidbom trebaš dobiti suprugu, a ne služavku

Naše sestre se trebaju čuvati, kontrolisati i razumjeti da su one cvjetovi islama. One su pažljivo stvorene od strane Uzvišenog Allaha. One su prva linija odbrane doma. Ponekad se šalim pa kažem: „Društvo, moram da idem. Ministarka unutrašnjih poslova mi je rekla: ‘Dođi kući! Nemoj ostajati predugo.’“

Da, tačno je!

Žene su nadležne unutar kuće. Braćo, nemojte ulaziti u kuću uzdignutih prsa: „Gdje je hrana? Šta se dešava? Donesi mi to i to! Zašto nisi uradila to i to?“

Budi tih!

Ostavi je na miru. Nemoj joj prigovarati kakve su zavjese. Nemoj joj govoriti šta da radi. Nemoj joj govoriti šta da popravi. Jer, ona ne mora ništa uraditi za tebe.

Ništa!

Uzvišeni Allah je rekao: „Muškarci vode brigu o ženam.“ (En-Nisa, 34)

To ne znači da si joj ti zapovjednik, već da imaš obaveza prema njoj. Ona ne mora da radi. Ne mora, čak, ni čašu podići. Ne mora ti čistiti odjeću, ne mora peglati tvoje košulje, ne mora ti prati tanjire, ne mora ti kuhati hranu, jer to nije njena obaveza. Ako želiš da ti sve to neko radi, unajmi slugu. Ali, ako ona sve ovo svojevoljno radi, to je blagodat od Allaha. Ipak, nemoj misliti onog dana kada se oženiš da si dobio služavku, da imaš roba. Ako ona radi navedeno za tebe, svojevoljno, to je dobro za nju. Jer, možda time želi zadobiti zadovoljstvo svoga supruga. Zadovoljstvo supruga je odmah pored Allahovog zadovoljstva. Nezadovoljstvo supruga je je odmah pored nezadovoljstva Allaha. Vjerovjesnik a.s. je rekao: „Kada čovjek zaspi nezadovoljan suprugom, meleki je proklinju cijelu noć.“ (Buhari, Muslim)

Ona treba činiti sve da bi muž bio zadovoljan. Ako radi sve ove stvari po kući, to čini dobrovoljno, samo da bi ti bio zadovoljan, a ne zato što joj je to obaveza. Allahov Poslanik a.s. je sam radio kućne poslove. Sam je, čak, krpio svoju odjeću. Zašto? Da bi oslobodio supruge, jer je bio zahvalan i zadovoljan.

Ako je tvoja supruga stalno pod tenzijom, ako je sve vrijeme u depresiji, šta misliš kakva će ti djeca biti? I djeca će biti pod stresom, jer se nervoza prenosi.

Žena se brine o kući, dok si ti odsutan. Brine se o djeci. Hrani ih, presvlači i odgaja. Čuva tvoj ugled i tvoju čast. Ona je prva linija odbrane, a to nije lagan posao.

Zato, budi joj zahvalan!

Nemoj joj otežavati novim obavezama. Budi pažljiv prema njoj. Kupi joj poklone. Govori joj lijepe riječi. Udovolji joj. Pokaži svoju zahvalnost prema njoj, jer je ona majka tvoje djece.

 

Halid Jasin