Početna » Dershana » Tekstovi » Propisi pri jelu i piću: Prije početka jela i pića treba spomenuti Božije ime

Propisi pri jelu i piću: Prije početka jela i pića treba spomenuti Božije ime

Piše: Sinanudin Sokolović

Svaki dobar posao ako želimo da nam bude sretan i blagoslovljen treba da započnemo sa Božijim imenom. Prema tome prije nego što započnemo jesti treba da proučimo „Bismillahirrahmanirrahim“. Ako bismo rekli samo Bismillah (što znači u ime Alaha) i to bi bilo dovoljno.

Prema mišljenju pojedinih islamskih učenjaka učenje Bismileta pred početak jela je vadžib, dok većina veli da je tu sunneti ajn, to jest obavezni sunnet za svakog pojedinca kada sam jede, a suneti kifije kada se zajednički jede, to jest ako samo jedan od prisutnih rekne Bismillah dovoljno je, iako je bolje da svaki pojedinačno rekne.

Muhammed a.s. je često upozoravao ashabe na potrebu učenja Bismileta prije jela. Evo nekoliko hadisa koji o tome govore. Sakupljači  Ebu Davud i Tirmizi bilježe hadis od hazreti Aiše, koja veli da je Muhammed a.s. rekao:  „Kad nekood vas hoće da jede nek prvo spomene Božije ime. Ako to zaboravi učiniti prije jela, nek učini kad god se sjeti (u toku jela).

Treba spomenuti Božije ime i onda kada želimo uzeti lijek, neku tekućinu koja nam je vjerom dozvoljena kao npr. voda, mlijeko, sok, čaj, kafa i slično. Jedna od Muhammedovih a.s. žena bila je i udovica Ummi Selema koja je sa sobom dovela i malodobnog sina Omera. On se odgojio u Muhammedovoj a.s. kući. Ovaj Omer je pričao: „Odgojio sam se kao mladić u kući Božijeg Poslanika. Moja bi ruka (kada bismo zajednički jeli) hodala po sudu, (to jest ne bih jeo ispred sebe nego odsvakle). Pa mi je Božiji Poslanik jednom zgodom rekao:  „Dječače! (Pred početak jela) spomeni Božije ime, jedi desnom rukom i ispred sebe.“

Muslim, Ebu Davud i Nesaija bilježe hadis od ashaba Džabira iz kojeg se vidi da je Muhammed a.s. rekao: „Ako čovjek ulazeći u svoju kuću, kao i prije početka jela spomene Božije ime, šejtan rekne (drugim šejtanima): ‘Nema za vas ovdje ni konaka ni večere’.Međutim, ako čovjek priliikom ulaska u svoju kuću ne spomene Božije ime šejtan rekne:  ‘Imate gdje noćiti’. Ako čovjek pri jelu ne spomene Božije ime šejtan rekne: ‘Imate šta večerati’“.

Dakle i had hoćemo u kuću unići treba proučiti Bismile, ako želimo da se oslobodimo šejtanskog društva, koji je nas navraća na sve što je najgore i što je po islamu zabranjeno.

Isto takvo Ebu Davud i Nesaija bilježe kako je nekom prilikom Muhammed a.s. sjedio i posmatrao nekog čovjeka koji je jeo, ali nije prethodno rekao Bismillah. Tek pri kraju jela sjetio se da nije spomenuo Božije ime, pa je tada rekao: „Bismillah“. Tada se Božiji Poslanik nasmijao i na upit prisutnih rekao: „Za cijelo vrijeme sa njim je jeo šejtan.Kada je spomenuo Božije ime tada je šejtan povratio iz stomaka sve (što je bio sa njim pojeo)“.

Ako se prouči Bismile prije nego što se počne jesti, veći je berićet u hrani.  Tirmizija bilježi da je h. Aiša rekla:  „Božiji Poslanik a.s. (nekom zgodom)  jeo je sa šestoricom ashaba. Došao je neki neuk seljak i uzeo par zalogaja. Time je  ionako skroman obrok umanjio ashabima koji su ostali gladni. To je Muhammed a.s. primjetio, pa je rekao: ‘Da je ovaj seljak spomenuo Božije ime (ovo bi vam hrane) bilo dovoljno.’“

I nečista osoba (džunub) treba da pred jelo ili piće rekne Bismillah, a bilo bi lijepo, ako ima vremena okupati se prije jela, ili bar da uzme abdest.

Žena koje ima mjesečno pranje (menstruaciju) ili neposredno poslije porođaja (dok je još u nifasu) takođe pred jelo će reći: Bismillah.

Nekada se kod nas strogo pazilo da se prije početka jela rekne Bismillah.  Da bi se mladi tome priučili neko bi od najstarijih, obično otac,  rekao na glas „Bismillah“ i to je jedan od vidova islamskog odgoja mladih, pa bi sa ovom praksom trebalo nastaviti, a roditelji bi, specijalno majka, bezuvjetna trebali još od malena privikavati svoju djecu da pred jelo i piće spomenu Božije ime.

Preporučujemo

HALALI MAJKO ŠTO TI ZA BAJRAM NEĆU DOĆI

Mnogi su sudbine moje, I neće za Bajram vidjeti majke svoje. Neće obići svoje imanje, ...