Početna » Dershana » Tekstovi » Koja je svrha i smisao posta?

Koja je svrha i smisao posta?

Definicija: Post je ustezanje od svega što kvari post, od zore do zalaska Sunca, u ime Allaha dž.š.

Sve što je Allah dž.š. propisao  ima svoju svrhu, bez obzira bilo to nama jasno ili ne. Allah dž.š. ništa nije stvorio bez svrhe, isto kao što ništa nije ni propisao bez svrhe.

Kada je riječ postu, Kur’an i hadis ukazuju na smisao i svrhu posta:

  1. Postom se čisti duša.

Budući da je čovjek Allahovo stvorenje koje griješi, a svi ti grijesi ostavljaju trag na njegovo srce i dušu, post dođe kao idealna prilika za čišćenje duše i srca od tih grijeha. Poslanik a.s. kaže:  „Onaj ko isposti mjesec ramazan vjerujući i očekujući Allahovu dž. š. nagradu bit će mu oprošteni prošli grijesi”

  • Post pozitivno utječe na naše zdravalje.

Da post pozitivno utječe na naše zdravalje svjedoče medicinski stručnjaci, pa tako francuski biolog i dobitnik nobelove nagrade Dr Alexis Carrel kaže: „Tokom posta u tijelu se dešavaju složeni i neobnjašnjivi procesi, koji su veoma važni za tijelo i na taj način post ispire sve spojeve  u organizmu i mijenja ih“. Takođe amerikanacDr Herbert M. Sherltonkaže: „Nema ništa ljepše nego biti svjedok kompletnog oporavka za vrijeme posta kod bolesti kao što su: čir na želucu, astma, proširene vene, kolitis, bronhitis, kamenu u  mokraćnim putevima i žuči itd.“

A Muhammed a.s. kaže: „Postite, bit ćete zdravi!“ U drugom hadisu se kaže: „Svaka stvar ima ono što je čisti. Ono što čisti tijelo je post, i on je pola strpljivosti.“

  • Post predstavlja uzdizanje duhovnog nad materijalnim kod čovjeka.

Čovjek je dvojnog karaktera. Jednim dijelom je stvoren od gline i blata, a drugim od duha kojeg mu je Allah udahnuo. Glina ga vuče prema dolje, a duh prema gore. Tako kada prevlada element gline, čovjek pada među životinje, pa čak i niže od njih, a kada prevlada elemnt duha, čovjek se uzdiže do nivoa meleka. Putem posta duh nadvladava materiju.

Prošao je Hasan Basri pokraj grupe ljudi, koji su se smijali uz ramazan, pa im je rekao: “Bog je dao ramazan kao polje za utrkivanje u dobrim djelima. U toj utrci neki su utekli i spašeni, a neki su izostali i propali. Sve je čudo od onog, koji se smije u ono vrijeme, kad su spašeni oni, koji su utekli, a kad su propali oni, koji su izostali. Kad biste vidjeli stvarnost, onaj, koji čini dobro, zabavio bi se svojim dobrom, a onaj, koji čini zlo,sa svo jim zlom.” Psihoterapeut dr. Martin Kojc u svojoj knjizi napisao je: „Post omogućava duhovnu transformaciju čovjeka, jer ga post oslobađa zamišljenih materijalnih veza i doprinosi da živi u skladu s duhovnim sferama.“

  • Post predstavlja borbu sa samim sobom i privikavanje na strpljenje.

Čovjek po svojoj prirodi uvijek nešto želi. Vjera označava strpljivo podnošenje svih izazova i nevolja. Vjera je strpljivo se klonuti grijeha. Poslanik a.s. kaže: „Post mjeseca sabura i tri dana u svakome mjesecu uklanja gnjev iz srca.“

  • Post sputava ljudske strasti.

Seksulani nagon jeste jedan od najjačih ljudskih nagona. Ali nagon za hranom je jači, od seksulanog nagona. Zbog toga je Poslanik a.s. rekao: „Mladići, ko od vas može da se oženi neka se oženi, jer je to najbolji put da se sačuva pogled i čednost, a onaj ko ne može, neka posti, jer će mu post biti štit.“

  • Post ukazuje na blagodati koje nam je Allah dao.

Mnogobrojne su blagodati koje je Allah dao čovjeku prema kojima se čovjek odnosi nezahvalno i nemarno. Vrijednost blagodati čovjek može spoznati tek kada ih izgubi. Tako čovjek osjeti blagodat hrane i piće, tek kada ogladni ili ožedni. Zbog toga je Poslanik a.s. rekao: „Gospodar moj mi je ponudio da mi pozlati dolinu Mekke, a ja sam rekao: ‘Ne Gospodaru, već mi daj da jedan dan budem sit, a drugi gladan. Te ću

kad ogladnim skršeno Te moliti i spominjati Te, a kada se najedem zahvaljivat ću Ti.’“

  • Post ima i socijalni aspekt.

Post, kao sustezanje, je obavezan za sve, i za bogate, i za siromašne. Post ukazuje na jednu vrstu jednakosti. Post želi da kod bogatih probudi osjećaj milosti i solidarnosti prema siromašnima. Ibn Kajjim kaže: „Post podsjeća čovjeka na gladne stomake siromaha.“  Prenosi se da je Jusuf a.s. puno postio, a u svojim rukama je imao stovarište hrane i ogromno bogatstvo, pa kad je upitan o tome rekao je: “Plašim se, ako se najedem, da ne zaboravim glas siromaha.” U ovom konetkstu je i hadis Poslanika a.s. u kojem se kaže: „Ko počasti postača iftarom imaće nagradu kao i on sam, s tim što se ni postačeva nagrada neće umanjiti.“

  • Post čini čovjeka bogobojaznim.

Glavna svrha posta jeste da čovjek postane bogobojazan. Da se što više kloni grijeha, a što više radi dobro.

Uzvišeni kaže: „O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.“ (El-Bekare, 185.)

Poslanik a.s. kaže: “Ko ne ostavi ružan govor i postupanje po njemu, te neznanje, kod Allaha mu ništa ne znači što ostavlja svoje jelo i piće.”

Ramazan je prilika preodgoja sa najuzivišenijim vreijednostima i ciljevima. Onaj ko iskoristi ovu priliku zaslužuje Allahovu nagradu i milost.

Preporučujemo

Neke zanimljivosti u Kur’anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće ...