Početna » Dershana » Tekstovi » Biomedicina: Koji su dozvoljeni načini rješevanja neplodnosti u islamu?

Biomedicina: Koji su dozvoljeni načini rješevanja neplodnosti u islamu?

Definicija – nemogućnost postignuća životno održive trudnoće u jednoj godini uz spolno općenje bez upotrebe kontracepcijskih sredstava. Ovo nije problem novijeg datuma. On je bio prisutan kroz historiju i različite zajednice i ljudi pokušavali su ga riješiti.

Kur’an i neplodnost

Kur’an govori o stvaranju ljudskih jedinki kao uzvišeni cilj: „O ljudi, bojte se Gospodara svoga Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njga je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao…“ (En-Nisa, 1.) Muslimani nastoje imati djecu, jer su ih na to između ostalog  motivisale riječi Božijeg Poslanika, a.s.: „Oženi se ženom koja će te voljeti i roditi ti puno djece, jer ću se ja ponositi velikim brojem svojih sljedbenika.“

Međutim, oni znaju da je i neplodnost od Uzvišenog Allaha:  „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu sve zna i sve može.“  (Eš-Šura, 49-50.)

Kur’an navodi kao primjer dva poslanika čije žene nisu mogle imati djece: Zekerijja i Ibrahima, a.s. međutim, one su na posljetku rodile uz Božijiu pomoć.

Biomedicinska nauka i neplodnost

Faktori koji prouzrokuju neplodnost mogu biti defekti kod muškarca ili žene. Muški faktori – muška neplodnost može biti usljed abnormalnosti  spermatozoida. Spermatozoidi mogu biti slabo pokretljivi i malobrojni, pa da iz tog razloga ne bude moguća oplodnja ženske jajne ćelije.

Ženski faktori – ženska neplodnost može biti uzrokovana nedostatkom ili začepljenjem jajovoda. To može nastati usljed infekcija ili raznih zaraznih bolesti. Također, mogu biti problemi kod ovuliranja, gdje jajašce ne izlazi iz jajnika. Također, može biti slučaj da žena bude rođena bez maternice, kada nije moguće začeće.

Biomedicinske mogućnosti

Biomedicina da bi pomogla paru da savlada neplodnost razvila je određena sredstva i načine. Oni se mogu svrstati u:

 1. Umjetna oplodnja                  

    2.In vitro oplodnja                                                    

 1. Prebacivanje jajašca
 2. Umjetna emrionacija
 3. Embrionalno usvajanje
 4. Ektogeneza
 5. Kloniranje
 6. Surogat roditeljstvo.

 

 1. Umjetna oplodnja – podrazumjeva korištenje muževe ili donatorove sperme da bi se oplodila žena. Doktor ubacuje spermu u ženu nadajući se da će biti oplođena jajna ćelija.

    2.In vitro oplodnja – podrazumijeva izvlačenje dozrelog jajašceta iz ženinog jajnika, a zatim smještanje jajašceta u epruvetu.  Nakon što se oplodi jajašce se vraća u ženu.

 1. Prebacivanje jajašca – podrazumijeva prebacivanje jajašceta iz žene donatora u maternicu neplodne žene.
 2. Umjetna emrionacija – podrazumijeva istjerivanje embrija iz žene koja je vještački oplođena od strane donatora, a potom impotiranje embrija u maternicu donatorove supruge.
 3. Embrionalno usvajanje ili prenatalno usvajanje – podrazumijeva da sperma ili jajašce donatora bude prebačeno u maternicu primateljke, koja će nositi fetus do rođenja.
 4. Ektogeneza – jeste držanje fetusa u ženi od oplodnje do mogućnosti održavanja trudnoće, a potom prebacivanje fetusa u placetnu ili staklenu maternicu.
 5. Kloniranje – uklanjanje nukleusa jajašca i njegovo nadoknađivanje nukleusom doniranog neoplođenog jajašca ili nukleusom tjelesne ćelije. Renukleisana ćelija se potom implantira u matrnicu gdje bude do određenog roka. Ovako rođeno dijete bi imalo genetički materijal samo donatora nukleusa.
 6. Surogat roditeljstvo – podrazumijeva kada jedna žena nosi dijete za drugu, koja je neplodna, ali i nemora biti. U tom slučaju surogat majka je oplođena spermom muža supruge.

Biomedicinska nauka nudi određene tehnike koje riješavajIu problem neplodnosti, ali povlače za sobom određeni broj etičkih, pravnih ili spornih poitanja za koje nema dopuštenja u islamu.

Analiza biotehničkih metoda

Kada muslimani razmatraju biomedicinske metode, to ne znači da su oni protiv tehnoloških unapređenja i napredka. Oni vjeruju u Božije predodrđenje, ali su također svjesni da imaju slobodu izbora. Muhammed, a.s., je rekao: „Za svaku bolest postoji i lijek.“ Dakle, oni se ne bi trebali prepustiti bolesti i čekati Božiju milost. Nastojaće da sve daju od sebe kako bi pronašli lijek, a zatim će se obratiti Bogu za pomoć.

Biotehnologija i njena opravdanost

Prvo pitanje koje se nameće je da li se biotehnološka riješenja kose sa Božijim zakonima. Naravno ova tehnologija se može zloupotrijebiti, ali treba gledati i na drugu stranu, odnosno brojne korist koje donosi. Neplodnost treba posmatrati kao bolest. Poslanik a.s. je rekao: „Za svaku bolest postoji i lijek.“

 Vještačka oplodnja

Vještačka oplodnja predstavlja ubacivanje sperme u maternicu vještačkim putem. Vještački način podrazumijeva da se uzme sperma i pomoću specijalne šprice ubrizga u maternicu žene. Postavlja se pitanje koji su nsčini dobijanja sperme. Postoje dvanačina:

 1. masturbacija
 2. putem specijalne rodnice koja ne uništava spermatozoide.

 

Islamsko pravo i masturbacija

Islamsko pravo gleda na masturbaciju kao grijeh. Međutim ne postoji neka posebna kazna za njegovo činjenje, osim ukora. Osnova za ovako tretiranje u islamskom pravu je sljedeći ajet: „I koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili oni koji su u posjedu njihovu oni doista prijekor ne zaslužuju.“ (El-Mu’minun, 5-6.)

Nastojanje suprotno i ovom značilo bi nasilje. Uzvišeni Allah kaže: „a oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju.“ (El-Muminun, 7.)

Ovakvo mišljenje imaju pravnici malikijske i šafijske škole. Međutim, pravnik šafijske škole Nevevi smatra da je masturbacija zabranjena. Ona je dozvoljena samo ukoliko je čini supruga, jer ona ima pravo na to.

Pravnici hanefijske i hanbelijske škole ističu da je masturbacija dozvoljena ukoiko će sačuvati osobu da ne počini preljubu ili razvart, jer je jasno da je preljuba zabranjena.

Međutim, postavlja se pitanje da li je dozvoljeno da se sakuplja sperma kako bi zatrudnjela supruga onog ko bi izbacivao sjeme masturbacijom. Podrška za ovaj čin bi se mogla opravdati činjencom da se na taj način riješava neplodnost. To nije zadovoljavanje nego je nužda. Nužnost prevodi zabranjeno u dozvoljeno. Ovo se također ističe u kur’anskom ajetu: „A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli. Gospodar tovj će oprostiti i milostiv biti.„ (El-En’am, 145.)

Davaoci sperme

Može se desiti da muž usljed određene bolesti nije u stanju proizvesti spermu. Postavlja se pitanje da li je u tom slučaju dozvoljeno koristiti spermu treće osobe kako bi se izvršila oplodnja. Mahmud Šeltut je istakao da je umjetna oplodnja uspomoć treće osobe, a ne muža ravana preljubi. Jusuf Karadavi ističe kako islam štiti porijeklo time što zabranjuje preljubu i blud kao i potpuno usvajanje. Imajući ovo u vidu Karadavi ističe da je zabranjena i umjetna oplodnja uz pomoć treće osobe. Umjetna oplodnja je dozvoljena samo uz korištenje sperme muža. Samim tim zabranjene su i banke sperme. Čak ni suprug ne može pohranit svoju spermu u banku sperme kako bi mogla biti oplođena njegova supruga nakon njegove smrti.

Judaizam i kršćanstvo također zabranjuju korištenje sperme treće osobe u oplodnji žene. Oplodnja žene spermom donatora ne čini ga ocem djeteta. Neki zakoni to smatraju nezakonitim činom. Ovo je slučaj kod nekih sudova u SAD i Južnoj Africi. Također, to se smatra i preljubništvom.

Zaključak

Kada su u pitanju i bioetičke mogućnosti dozvoljena je vještačka oplodnja i oplodnja in vitro, samo ukoliko je sperma od supruga. Sve ostalo se smatra preljubom i razvratom. Ukoliko je žena neplodna može se problem riješiti na dva načina: 1 višeženstvom, 2. nepotpunom adopcijom (usvajanjem).

 

Preporučujemo

Da li kurbansko meso može biti nosilac virusa SARS Cov 2?

Piše: Prof. dr. Midhat Jašić Pitanje je imalo smisla jer su prošle sedmice potvrđeni nalazi ...