Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, brinite se o sebi.

O vjernici, brinite se o sebi.

3d people - man, person with arrow. Challenge

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 12. juni 2020.  gregorijanske godine, odnosno 20. ševval 1441. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili.” (El-Maide, 105.) 

U ovom 42. pozivu vjernicima Allah dž.š. nam želi poručiti tri stavri:

  1. “O vjernici, brinite se o sebi!”

Istinska briga o sebi nije samo priuštiti sebi dobru kuću, dobro auto, dobru odjeću, ljetovanja, zimovanja…, već svjestan izbor da izgradimo život od kojeg nećemo trebati svako malo bježati. Život zbog kojeg se nećemo stiditi i kajati. Život o kojem će naši sinovi i unuci sa ponosom pričati onda kada nas ne bude.

O čemu će pričati naši sinovi, naši unuci, ako se naš život sveo na bludničenje po sprečkim poljima; trošenje penzije i plate po kladionicama i birtijama; trošenje dragocjenog vremena po sudovima zbog par metara međe; uznemiravanju porodice i komšiluka.  O čemu će oni pričati? Nema tu priče braćo, već samo dova Uzvišenom da nas uzme što prije sebi, a nakon što ta dova bude uslišana, onda zahvala, jer ih je Allah oslobodio onoga zbog čega su se stidjeli pred svijetom. A tako mi Allaha slušao sam djecu koja se tako srčano zahvaljuju Allahu što im je uzeo jednog od roditelja, više nego što su se zahvalajivali na bilo čemu drugom, i to samo zbog toga što nisu brinuli o sebi, zbog njihovog odnosa spram drugih ljudi i načina života.

Briga o sebi znači prestati pravdati svoj neorganizirani život i početi ga nazivati pravim imenom, imenom nemorala, ljenosti…  

Briga o sebi je prihvatanje sebe nesavršenim i suočavanje sa svojim životnim grijesima, neuspjesima i razočarenjima.

Briga o sebi je vođenje računa o svojim duhovnim, fizičkim i socijalnim potrebama.

Temelj duhovne brige o sebi nalazi se u hadisu gdje Poslanik a.s. kaže: “Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, uspostavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu ramazana.”

Temelj fizičke brige o sebi se nalazi u hadisu gdje Poslanik a.s. kaže: Učite svoju djecu  plivanju, da rukuju lukom i strijelom i jahanju.” Bavite se sportom. I u kur’anskom ajetu: “I sami sebe ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv.” (En-Nisa, 29.)

Temelj socijalne brige o sebi nalazi se u hadisu gdje Poslanik a.s. kaže:Bolje je svakome od vas da porani, uzme uže i ode u šumu, pa donese breme drva, da ga proda, te tako Allah dž. š. sačuva njegov obraz i dostojanstvo, nego da traži od svijeta, bez obzira dali mu oni ili ne dali.”

Braćo, kao što vidimo voditi brigu o sebi nije samo zadovoljstvo kako to neki žele predstaviti, već ogroman rad, red, trud i disciplina.

Onaj ko brine o sebi može brinuti i o drugim. Dok onaj ko ne brine o sebi, kako da brine o drugim?

  • “Ako ste na pravom putu neće vam nauditi onaj ko je zalutao!”

Imam Ahmed prenosi od Kajsa da je rekao: “Ustao je Ebu Bekr r.a. zahvalio se Allahu, donio pohvalu na Njega, a zatim rekao: ‘Ljudi, vi učite ajet:’O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao!’, ali ga postavljate na pogrešno mjesto, jer ja sam čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., da kaže: ‘Zaista će ljude koji vide (jedni kod drugih) nešto pokuđeno i negativno, pa to ne promijene, Allah brzo kazniti sve skupa.’ I čuo sam  Ebu Bekra gdje kaže: ‘Ljudi, čuvajte se laži, jer je laž, uistinu, daleko od vjerovanja.’”

Prenosi Ebu Umejje Eš-Ša’bani: „Došao sam kod Sa’lebe El-Hušenija, pa sam mu rekao: ‘Kako razumiješ ovaj ajet?’ Upita: ‘Koji ajet?’ Rekoh‘O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao!’Reče: ‘Dobro si pitao! Pitao sam za njega Poslanika a.s., pa je rekao: ‘Naređujte dobro i zabranjujte zlo, pa kada vidiš pokornog škrticu, strast koja se slijedi, dunjaluk koji mami i kada se svako bude divio svome mišljenju, onda se ti pazi i ostavi masu! Poslije vas su dani strpljivosti, u kojima je strpljivost kao držanje žeravice! Onaj ko bude činio dobro u to vrijeme imaće nagradu pedeset ljudi koji rade (sada) kao oni.’“

Braćo, naređivanje dobra i odvraćanje od zla nije prvenstvena obaveza efendija, alima,profesora…već je to obaveza svih nas bez obzira na naše zanimanje i profesiju. Ali u pozivanju u dobro treba imati mjeru, treba znati mjesto i vrijeme kada i na koji način to učiniti. Ne možeš ti sada od sebe praviti sveca, a sve ostale u džehennem trpati, a do juče si bio 100 puta gori od njih. Polahko. Allah je uputio tebe kada je htio, pa će uputiti i njih kada dođe vrijeme za to.

Poslanik a.s. kaže: „ Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, onda svojim jezikom, pa ako ni to ne može, onda srcem, – a to je najslabiji vid vjere“

Ako budemo postupali u skladu sa gore naveenim hadisima onda ćemo biti sigurni tako da nam njihovo zlo neće nauditi, u suprotnom iskusit ćemo kaznu zajedno sa onima koji su zlo činili.

Seid ibn El-Musejjeb kaže: “Kad naređuješ dobro i zabranjuješ zlo, neće ti nauditi onaj ko je zalutao, ako si ti na pravom putu.”

Ibn ‘Abdul-Barr i drugi bilježe da je Allah naredio jednom od meleka da uništi grad u kojem se činio grijeh. Pa je melek upitao: „Moj Gospodaru, u njemu ima taj i taj, pobožnjak, koja Tebi stalno ibadet čini!“ Allah je rekao: „Počni sa njim, želim da čujem njegov glas. Njegovo lice nikada nije pocrvenilo u Moje ime (tj. nikad se nije naljutio zbog grijeha ljudi oko sebe)”

  • “Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili.”

Braćo, šta god radimo, bilo dobro ili zlo, sebi radimo. Allah jeste milostiv, ali i žestoko kažnjava.

Gopodaru molimo Te uputi nas na pravi put, i olakšaj nam polaganje računa na Sudnjem danu. Amin!!!

Preporučujemo

O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...