Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte

O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 30. oktobar 2020.  gregorijanske godine, odnosno 13. rebiul evvel 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. u 47. kur’anskom pozivu vjernicima kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte.” (El-Enfal, 27.)

Emanet je jedna od osobina koju mora imati svako onaj ko za sebe kaže da je vjernik. Emanet podrzumijeva ispunjavanje preuzetih obaveza, datih obećanja i brigu o povjernim stvarima. Poslanik a.s. kaže: “Nema vjere onaj ko nema emaneta.

Suprotno emanetu jeste riječ hijanet koja označava nevjeru, izdaju, prevaru, laž…Hijanet – izdaja, nevjera, je jedno od osobina munafika, a Allah dž.š. takvim poručuje: “Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći…” (En-Nisa 145.)

Braćo, živimo u vremenu kada riječ gotovo ne znači ništa. Kada je sasvim normalno obećati, pa iznevjeriti. Uzeti, pa pronevjeriti. Kada je varaka, laž i izdaja postala sastavni dio naših života. A svi smo ko vjernici. Puna nam usta i vjere, i Allaha, i džamije, i države, i poštenja…A ne valja tako. Jer to nije samo izdaja tamo nekoga, već je to izdaja Allaha i Njegova Poslanika a.s.

Draga braćo puno je vrsta izdaje kojoj smo mi svakodnevno svjedoci. Poslanik a.s. kaže: Svi ste vi pastiri i svaki će pastir biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i on je odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado. Sluga je pastir imetka svoga gospodara i on je odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir imetku svoga oca i on je odgovoran za svoje stado. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.”

Roditelji su odgovorni za svoju kuću i svoju porodicu, pa ako ne odgoje dijete kako treba, ako mu ne daju lijepo muslimansko ime, ako ga ne podstiču na obrazovanje, rad, red i discipline, oni su izdali Allaha i Njegova Poslanika.

Sinovi i kćeri su odgovorni za svoje roditelje, pa ako njihovi rodtelji namaju od njih poštavanje, ljubav, uslugu, ako su njihovi roditelji primorani taržiti milostinju po selu, a sin i kći imaju, onda su oni izdajnici Allaha i Njegova Poslanika.

Učenici i studenti su odgovorni za učenje, pa ako prepisuju na testu, ako žele podmititi profesora, ako steknu, kupe, diplomu koju nisu znanjem zaslužili, oni su izdali Allaha i Njegova Poslanika.

Vjernik, džamatlija, je odgovoran za svoj džemat, pa ako je njegova džamija prazna na namazima, ako je neuredna i zapuštena, ako je njegov džemat neorganizovan i ne funkcionalan, onda je on izdao Allaha i Njegova Poslanika.

Naši predstavnici su odgovorni za svoje građane, pa ako jedno obećaju, a drugo rade, ako poslove dodjeljuju podobnim, a ne sposobnim, ako su jednostavno nesposobni za funkciju koja im je povjerena, onda su oni izdajnici Allaha i Njegova Poslanika.

Radnik je odgovoran za svoje radno mjesto, pa ako ne dolazi na posao na vrijeme, ako ga ne radi najbolje što može, ako potkrada firmu, onda je on izdajnik Allha i Njegova Poslanika.

Svi mi građani, ove države, ove opštine, ove mjesne zajednice, smo odgovorni za svoju državu, svoju opštinu, svoju mjesnu zajednicu, pa ako ne poštujemo njene zakone, ako uništavamo njenu infrastrukturu, ako je potkradamo, ako zagađujemo njenu prirodu, ako biramo podobne, onda smo mi izdajnici Allaha i Njegova Poslanika.

Svaki čovjek je odgovoran za svoju riječ, svoj život, svoje vrijeme, zdravlje, imetak, pa ako ih trošimo onako kako nije zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, onda je on izdajnik Allaha i Njegova Poslanika.

Poslanik a.s. kaže: “Nemojte varati Allaha i Njegovog Poslanika ostavljanjem sunneta i neposlušnošću prema njima.”

Poslanik a.s. je učio sljedeću dovu: “Gospodaru moj, utječem Ti se od gladi, doista je ona loš sudrug; i utječem Ti se od hijaneta (izdaje i pronevjere), doista je ona loša pratnja.” Amin!!!

Preporučujemo

O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...