Početna » Dershana » Hutbe » Da li si se ikada zacrvenio…

Da li si se ikada zacrvenio…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 29. juli 2016. gregorijanske godine, odnosno  25. ševval1437. hidžretske godine.

Poslanik Muhammed a.s. je rekao: ”Neka je proklet onaj u čijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouči salavat na mene!“

Poslanik a.s. kaže: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.“ (Buharija)

Od sastavnih dijelova imana (vjere) jeste na lijep i primjeran način upućivati ljude na dobro, a odvraćati od zla. Na samom početku trebamo razjasniti da naređivanja dobra, a odvraćanje od zla, nije samo obaveza imama, mualima, vjeručitelja ili drugih vjerskih službenika, već je to obaveza svakog čovjeka koji za sebe kaže da je vjernik bez obzira koje on profesije bio, jer Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

„A vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima, oni naređuju da se dobro čini, a zlo sprečavaju.“ (Et-Tevbe, 71.)

Braćo, islam nije upotpunosti vjera privatnosti, pa da možemo reći: „Briga me šta drugi rade.“ Ne! Islam je vjera u kojoj je svaki pojedinac odgovoran za ono što se radi u njegovom društvu i njegovoj sredini.

Braćo, znajte da svaki musliman mora pozivati na dobro, a odvraćati od zla, jer ako ne budemo to radili, Allah će nas kazniti ne uslišavanjem naših dova. Poslanik a.s. kaže: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša,vi ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati Svoju kaznu na vas, pa ćete Ga poslije toga moliti, a On vam se neće odazvati.”

Aiša r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “‘Pred kraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju, pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.’
‘Pa zar ćemo biti upropašteni, a među nama će biti dobrih ljudi?’ – upita Aiša r.a. ‘Da, kada preovlada griješenje i lopovluk’- odgovori Poslanik a.s.“

Braćo, ovdje nam Poslanik a.s. želi reći da uz suha i sirova gore. Zato gasimo vatru dok je ona samo jedna iskra, jer kada ona uzme maha onda će biti kasno za sve nas. Spriječimo i osudimo grijeh i zlo čim ga vidimo, jer ako ga mi tada ne osudimo onda će nam biti suđeno.

Braćo, Poslanik a.s. kaže: “Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega.”

Ovaj hadis nam braćo jasno poručuje da je nemoguće da ja budem dobar i ispravan, a svi oko mene loši i pokvareni. Znajte da ako ne valja moj komšija, ako ne valja moj imam, ako ne valja moj predsjednik, onda nešto nije uredu ni sa mnom. Nemoguće je, a nije ni logično, da svi oko mene budu loši, samo ja dobar.

Poslanik a.s. kaže: “’Šta će biti s vama kada vaši mladići budu razvratni, a vaše žene budu nepokorne i ohole?’ Rekli smo:’O Allahov Poslaniče, zar će se to desiti?’ On reče: ‘Da, i gore od toga!’ ‘Šta će biti s vama kada budete ostavili naređivanje dobra i odvraćanje od zla?’ Ashabi rekoše: ‘O,Allahov Poslaniče, zar će se to desiti?’ On im reče: ‘Da,i gore od toga! ‘Potom reče: ‘Šta će biti s vama kada zlo budete smatrali dobrim, a dobro budete smatrali zlim!“

Braćo, zar se ovaj hadis nije uputpunosti obistinio? Danas je sasvim normalno da imamo prijatelja koji nas poziva u kladionicu i birtiju, a odvraća od džamije i škole. Danas je sasvim normalno da imamo roditelje, djedove i nene, koji sprečavaju islamsko oblačenje, a podstiču nemoral. Uglavnom danas je normalno sve što je nekad bilo nenormalno, i onda se pitamo zašto nam je ovako.

Prije nekoliko mjeseci došla mi je jedna žena koja sva zabrinuta reče: „Znaš li šta mi se desilo?“ Rekao sam: „Ne“ i na osnovu njezinog lica pomislio da je neko umro ili teško obolio. A ona mi reče: „Pokrila mi se kćerka. Ko će je sad onakvu.“ Estagfirullah. Pogledajte braćo dokle je svijet došao. Umjesto da roditelji budu ponosni na svoju djecu koja su se okrenula Allahu i Njegovom Poslaniku, oni se stide takve djece. Ako ovaj slučaj uporedimo sa prethodno navedenim hadisom, onda se lahko da zaključiti da živimo u najgorem mogućem vremenu. Vremenu kada je zlo zamijenilo dobro. Vremenu kada svi, pa čak i oni dobri zbog njihove šutnje, trebamo očekivati Allahovu kaznu, jer se u jednom hadisu kaže:

Ibn ‘Abdul-Barr i drugi bilježe da je Allah naredio jednom od meleka da uništi grad. Pa je on upitao:„Moj Gospodaru, u njemu ima taj i taj, pobožnjak, koji Tebi stalno ibadet čini!“ Allah je rekao: „Počni sa njim, želim da čujem njegov glas. Njegovo lice nikada nije pocrvenilo u Moje ime (tj. nikad se nije naljutio zbog grijeha ljudi oko sebe,).“

Brate, da li si se ikada zacrvenio što su naši putevi i autobuske stanice postale mjesto gdje se sakupljaju narkomani i alkoholičari? Da li si se ikada zacrvenio kada si čuo da neko izgovara psovke ili druge pogrdne riječi? Da li si se ikada zacrvenio što su kladionice i kafane pune, a džamije na dnevnim namazima prazne? Da li si se ikada zacrvenio što se u našim Vukovijma cijeli protekli ramazan javno mrsilo? Da li si se ikada zacrvenio što su naši kanali postali septičke jame, a naše ulice deponije smeća? Da li si se ikada zacrvenio zbog bilo kojeg grijehe koji je urađen u tvom prisustvu?

Ako nisi, ako ti je svejedno što se oko tebe dešava onda znaj da ti u svom srcu ne nosiš ni koliko trun imana, odnosno vjere, jer Poslanik a.s. kaže:Ko od vas vidi loše djelo – neka ga otkloni rukom, a ako to ne bude u stanju – onda jezikom, a ako to ne bude u stanju – onda neka ga prezre srcem; to je najslabiji stepen imana!”

Braćo, da bismo ispunili Allahovu naredbu naređivanja dobra, a odvraćanja od zla, moramo prvo poraditi na sebi. Apsurd je osuđivati komšiju i njegovu porodicu, a ja i moja porodica tri puta gori.

Neki čovjek je došao Ibn Abbasu r.a. i rekao da hoće naređivati dobro i odvraćati od zla, na što ga Ibn Abbas upita: „Jesi li za to spreman?“ On odgovori: „Nadam se da jesam.“ Tada mu Ibn Abbas reče: „Ako si siguran da se nećeš osramotiti zbog tri kur’anska ajeta, možeš početi raditi.“ Čovjek upita: „Koji su to ajeti?“ Ibn Abbas reče: „To su ovi ajeti:

  1. “Zar da svijetu dobročinstvo naređujete, a sebe zaboravljate?! A još Knjigu učite! Zar se opametiti nećete?!” (El-Bekare, 44.)
  2. “O vjernici! Zašto govorite ono što ne činite? Allahu je mrsko da govorite ono što ne činite!” (Es-Saff, 2-3.)
  3. Šuajbove a.s. riječi svom narodu: „Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem.“ (Hud, 88.)

Ibn Abbas je upitao ovog čovjeka: „Jesi li razumio ove ajete?“ On reče da nije, na što mu Ibn Abbas reče: „Počni od sebe!“ Odnosno, nemoj drugima, naređivati dobro, a nisi razumio ova tri ajeta.

I na kraju ove hutbe poslušajmo kako je Alija r.a. na samrtnoj postelji savjetovao svoga sina Hasana:

„’Sinčiću moj, dobro od mene zapamti četiri stvari i još druge četiri.’

 

‘Koje su to stvari, oče moj?’

 

‘Najveće bogatstvo je pamet, najveće siromaštvo je glupost, najveća usamljenost je samozadivljenost, a najveća čast je lijep ahlak’, odgovori on.

 

‘A koje su druge četiri?’, upita Hasan.

 

‘Čuvaj se druženja sa glupom osobom, jer on može željeti dati učini nešto korisno, pa ti štetu nanese. Čuvaj se od prijateljstva sa čovjekom koji laže, jer ti on daleke stvari čini bliskim, a bliske dalekim. Čuvaj se od prijateljstva sa škrtim čovjekom, jer će te on napustiti kad ti bude najpotrebniji. Čuvaj se od prijateljstva sa lošim čovjekom, jer će te on prodati (iznevjeriti) za beznačajnu svotu.’“

 

Gospodaru oprosti nam naše grijehe koje činimo, koje smo počinili i koje ćemo počiniti. AMIN!!!

 

 

 

 

 

Preporučujemo

O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...