Kome ja da sudim?

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 15. juli 2016. gregorijanske godine, odnosno  11. ševval1437. hidžretske godine.

Poslanik Muhammed a.s. je rekao: ”Neka je proklet onaj u čijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouči salavat na mene!“

Poslanik a.s. kaže: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.“ (Buharija)

U jednom od hadisa Muhammed a.s. je rekao:  „Zaista će Konstantinopolj (Carigrad-Istanbul) biti osvojen. Divan li je taj osvajač, divna li je njegova vojska.“

Osam stoljeća poslije, potvrdit će se istinitost riječi Muhammeda a.s. U ranu zoru 29. maja 1453. g. topovi Sultana Mehmeda El-Fatiha najavili su kraj tadašnje prijestolnice Istočnog Rimskog Carstva i Vaseljenske patrijaršije i etabliranje budućeg Istanbula (Islam bul- cvijet islama). Nevjerovatan vojnički poduhvat sultan Mehmed ostvario je u njegovoj dvadesetoj godini. Deset godina poslije, El-Fatih (Osvajač) proširit će Osmansko Carstvo i na Bosnu i tako u srce Balkana donijeti islam. Postoje sigurne pripovijesti da je noć prije ulaska u Bosnu Sultan Mehmed El-Fatih usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa:  Ebu Bekra, Osmana i Aliju. Kad se probudio, pitao je šejha Akšemsudina značenje sna. Evo šta mu je šejh odgovorio:

„Osvojit ćeš Bosnu. To što si sanjao vatru znači da će u njoj gorjeti plamen vjere. To što s i sanjao Ebu Bekra znači da će Bosna biti zemlja iskrenih ljudi koji bogatstvo neće štediti za dobrobit islama. To što si sanjao Osmana znači da će Bosna iznjedirit dosta učenjaka lijepoga morala. To što si sanjao hazreti Aliju znači da će ta zemlja Carevini dati dosta ratnika koji će kročiti stopama časne porodice Muhammeda a.s.Šteta što nisi sanjao Omera r.a., jer to znači da  u Bosni nikada pravde biti neće i da će se njen narod uvijek morati boriti za nju!“

Ovaj san je sad za sad istinit, ali se ja nadam da će on u budućnosti biti neistinit, i da će Bosnom zavladati pravda, jer nespojivo je da budemo iskreni, lijepog morala, a da budemo nepravedni. Nespojivo je da slijedimo Poslanika, a da budemo nepravedni, jer kao što je iskrenost, kao što je lijep moral, kao što je slijeđenje Poslanika dio imana, isto tako jedan od dijelova imana jeste pravednost tj. pravedno suđenje među ljudima.

Allah dž.š. kaže:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

„Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama.“ (En-Nisa, 105.)

Draga braćo, mi živimo u zemlji koja je izuzetno bogata prirodnim bogatsvima, ali bez obzira na to mi smo među najsiromašnijim zemljama evrope. Mi živimo u zemlji koja je rasadnik talentovanih omladinaca, ali bez obzira na to naša omladina propada. Mi živimo u zemlji koja obiluje stručnjacima iz svih oblasti, ali bez obzira na to mi spadamo u najneuređenije zemlje svijeta. Zašto je to braćo tako?

Odgovor je samo jedan, a on glasi: Zato što nismo poslušali Allahove riječi, u kojima se kaže: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.“ (En-Nisa, 58)

Braćo, ako želimo da našom zemljom vlada blagostanje, onda moramo ispuniti dva principa iz prethodno navedenog ajeta, a to su:

  • Allah vam naređuje da dajete emanete (pozicije) onima koji ih zaslužuju (pošteni i stručni)
  • Ako sudite ljudima sudite pravedno.

Braćo, u islamu se ne sudi ni po babi ni po stričevima, nego samo onako kako je to pravedno.

Kad je Omer Ibn Hattab postao drugi halifa, postavio je Halid Ibn Velida za svoga namjesnika u jednoj pokrajni (državi). Halid Ibn Velid je u toj pokrajni namjeravao sagraditi jednu džamiju. Međutim, dio zemlje na kojem je trebala biti građena džamija pripadao je jednoj jevrejki koja nije pristala ni nakakve ponude da proda svoju zemlju. Kad je Halid Ibn Velid vidio da jevrejka ne želi ni pod kakvu cijenu prodati svoju zemlju on joj je zemlju na silu oteo i naredio da počne gradnja džamije. Jevrejka je kazala da će se žaliti njegovom halifi i krenula da ga nađe. Kad je došla u mjesto gdje je živio h. Omer upitala je za halifu, a neko joj je pokazao na kuću u kojoj je on živio. Prilazeći kući ona je ugledala jednog čovjeka kako u jednom koritu miješa zemlju (glinu) i od nje oblikuje posuđe. Ona ga upita za halifu, a on joj odgovori: ”Ja sam halifa.” Ona mu ispriča slučaj. Nakon što je saslušao ovu ženu h. Omer uze jedan komadić one gline i napisa: ELEM TERE (Zar nisi vidio)? Dade ovo ženi i reče joj da odnese ovo i preda Halid Ibn Velidu. Ona ga upita zar je to sve što on ima poručiti svome namjesniku, a on odgovori da jeste.
Ona se onda vrati u svoju zemlju i predade ovu poruku Halid Ibn Velidu. Kad je on pročitao šta mu je halifa poručio, zadrhtao je od straha, jer mu je bilo jasno da je učinio nepravdu prema ovoj ženi i da će ga ukoliko ovu nepravdu ne ispravi snaći ista sudbina kao onog vladarevog sina i njegove sluge.
Halid Ibn Velid odmah naredi da se džamije počne rušiti. Jevrejka ga upita zašto sad odjednom naređuje da se ruši džamija, a on joj odgovori da je to naredba njegovog halife i da je on bez obzira na sve mora ispoštovati. Kad je jevrejka vidjela koliko se po islamu mora zalagati za pravednost i poštovati naredba halife rekla je da se džamija ne mora rušiti, a da će ona istog trenutka prihavtiti islam i zemlju pokloniti, uvakufiti, za potrebe džamije i muslimana.

Šta mislite braćo da je neki naš velikan uzurpirao zemlju nekoga od nas običnih ljudi, a mi se zbog toga obratili nekom od naših vođa, kako bi on postupio? Da li bi postupio kao Omer ili…?

Braćo, Omerova država je bila najjača država tog doba. Država koja je bilježila konstanatan ekonomski napredak. Država koja je u svim sferama bilježila samo napredak. A naša? Naša država ide samo prema dolje. Zbog čega? Zbog toga draga braćo što mi sudimo na osnovu porijekla, pozicije, imovinskog kartona, a ne na osnovu pravde, kao što je radio Omer.

Braćo, u islamu pozicija nije privilegija, već iskušenje i obaveza, jer Poslanik a.s. kaže: „Imaju tri vrste kadija (sudija): dvojica će u džehennem, a jedan u džennet. Onaj ko presudi pogrešno, a zna da je pogrešno, ući će u džehennem. Onaj koji presudi pogrešno, a ne zna da je pogrešno i tako upropasti prava ljudi i taj će u džehennem. Kadija koji presudi ispravno ide u džennet.“

Kao što vidite najsigurnije je kloniti se od presuđivanja ljudima, jer se lahko može desiti da pogriješimo i tako zaradimo džehennem. A na kraju postavimo sebi pitanje: Kome ja da sudim? Kome ja da sudim, kada sam ja možda od svih vas griješio najviše. Kome ja da sudim?

Jedna izreka kaže: “Ne sudite, da se ne bi sudilo vama. Jer, kakvim sudom sudite, takvim će se i vama suditi; i kakvom mjerom mjerite, takvom će se i vama mjeriti.”

Ali draga braćo ako se zadesimo u situaciji da baš moramo suditi onda poslušajmo savjet Sulejmana a.s. koji je rekao Davudu a.s.: „Nemoj donositi presudu dok se ne posavjetuješ s pametnim, jer kada tako uradiš, nećeš se pokajati.“

Gospodaru naš učini nas od onih koji su pravedni i koji se za pravdu časno bore! AMIN!!!