Sure

Islamska sveta knjiga Kur’an je podijeljena na poglavlja, koja se nazivaju sure (jednina: sura), i ima ih 114. Sure se dalje dijele na ajete, koji mogu biti dužine od nekoliko riječi, redova, a najduži zauzima cijelu stranicu Kur’ana. Kur’anske sure se dijele na mekanske i medinske.