Kur’an

Naše a svjetsko: Ahmed Jakubović (video)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Tvn1FtlGfo4[/youtube]


Ašere Lillahi (sura El-Beqare 284-286)

ZADNJA TRI AJETA SURE El Bekare/Krava 284. LILLAHI MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERD WE ‘IN TUBDU MA FI ‘ENFUSIKUM ‘EW TUHFUHU JUHASIB KUM BIHI ELLAH FEJEGFIRU LIME JESHA’ WE


O Kur'anu

Godine 610. po Isa a.s. (ramazan) kada je imao 40 godina Muhammed je uobičajno otišao u pećinu Hira. Moguće da mu je izgledalo da će i taj ramazan proteći ”uobičajeno”,