Yunus

Sura Junus (Arapskiسورة يونس) jest 10. sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 109 ajeta i svrstava se u mekanske sure (sure koje su objavljene dok je poslanik Muhammed a.s. boravio u Meki).