At–Tevba

Sura Et-Tevba (arapski: سورة التوبة, Suretu-t-tevba; bosanski: Pokajanje), također poznata kao Bera (Ultimatum (Jusuf Ali, engl. prijevod), ili u prijevodu Besima Korkuta – Obznana) jest 9. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 129 ajeta i jedna je od posljednjih medinskih sura.