Al–Ma’ida

Sura El-Ma’ide (arapski: سورة المائدة; bosanski: Trpeza) je peta sura Kur’ana. Sadrži 120 ajeta i ubraja se u medinske sure (sure koje su objavljenje u Medini). Glavne teme ove sure su poslanici Isa i Musa, njihova misija, kao i tema iskrivljavanja poruke sa kojom su došli, od strane Jevreja i Kršćana.