Al–Baqara

Sura El-Bekare (arapski: سورة البقرة; bosanski: Krava) jest druga i najduža sura u Kur’anu. Naziv sure u doslovnom prijevodu s arapskog na bosanski jezik znači krava. Ubraja se u medinske sure.

Prenosi se od Sehla ibn Sa’da r.a. da je Poslanik a.s. rekao: ”Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur’ana je sura El-Bekare. Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je prouči danju, šejtan u nju neće ulaziti tri dana.“