Al–A’raf

Sura El-A’raf (arapski:سورة الأعراف; bosanski: “Bedemi”) jest sedma sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 206 ajeta i po vremenu objave svrstava se u mekanska sure.