Al–An’–am

Sura El-En’am (arapski سورة الأنعام) jest 6. sura svete islamske knjige Kur’ana. El-En’am u prijevodu na bosanski jezik znači: “stoka” ili “domaće životinje”. Sura El-En’am sadrži 165 ajeta i svrstava se u mekanske sure (sure objavljene u Meki). Glavne teme ove sure su monoteizam, Sudnji Dan, Džehennem i Džennet.