Tri dove

  • O dovi

Riječ dova potiče od riječi de’a, što znači: naginjanje, dozivanje, pozivanje, molba upućena od strane nižeg ranga ka višem, od strane slabijeg ka višem. Dova je čovjekovo obraćanje, molba, Allahu, dž.š., zbog neke svoje potrebe. Musliman se moli samo Allahu dž.š. Allah dž.š. voli kada mu upućujemo molbe. Allah dž.š. će nam ispuniti naše molbe, ako budemo činili dobro, a klonuli se zla.

  1. Dova

         RABBI JESSIR          VE LA TU’ASSIR

RABBI TEMIM        BIL HAJR

         AMIN!!!

Prijevod:

Bože olakšaj, a ne otežaj. Bože daj da se završi sa dobrim. Amin!!! (Uslišaj Bože)

Ovo je dova u kojoj molimo Allah dž.š. da  nam olakša naš posao.Učimo je prije svakog dobrog posla.

 

2. Dova

Na svijetu na postoji čovjek koji sve zna. jedino je Allah Sveznajuć. Allah daje znanje kome On hoće. Zbog toga bi trebali što češće učiti sljedeću dovu, kako bi nam Allah podario znanje:

RABBI ZIDNI ‚ILMA

Prijevod:

Gospodaru moj, ti znanje moje proširi.

Ovu dovu učimo prije polaska u školu, prije čitanja, učenja…

 

3. Dova

SUBHANEKE

 ALLAHUMME

      VE BI HAMDIKE

                VE TEBARE KESMUKE

                 VE TE’ALA DŽEDDUKE

                   VE LA ILAHE GAJRUKE

        Prijevod:

Slava Tebi

  Allahu moj

                Tebi je svaka hvala

                               Blagoslovljeno je Tvoje ime

                                 Veličina Tvoja je nedostižna

                                       Osim Tebe drugog Boga nema.

Učeći Subhaneke mi slavimo Uzvišenog Allaha dž.š. Subhaneke učimo na početku svakog namaza.

 

Dova djece male

Bogu dragom molbe dajem,

i dovi se ja predajem.

Primi moje molbe, Bože,

Ti si Onaj što sve može.

 

Tebe zovem kad ja spim,

i prizivam kad ja snim.

Tebi misli svoje šaljem,

Tebi srce ja predajem

Nauči me da Te molim,

i sve ljude da zavolim.

 

Sačuvaj me od svih zala,

za sve dobro Tebi hvala.

Hvala što me uči mati,

da Te, Bože, mogu zvati.

Za hljeb, hvala što nam pruži,

možel čovjek da se oduži?

 

I san miran koji teče,

Ti nam pružaš svako veče.

Tebi, Bože, nek je hvala,

blagodare djeca mala.

Počuj molbe naše glas,

Bože mili, Ti si Spas.

Ako želite ovu lekiciju preuzeti u PowerPoint, klinite na: