Imanski šarti

Iman – je srcem vjerovati i jezikom očitovati sastavne dijelove imana. Iman se nalazi u srcu.

Šart – Uvjet.

Imanskih šarti ima 6, a to su:

AMENTU BILLAHI – Vjerujem u Allaha

VE MELAIKETIHI – Vjerujem u Božije meleke

VE KUTUBIHI – Vjerujem u Božije knjige

VE RUSULIHI – Vjerujem u Božije poslanike

VEL JEVMIL AHIRI – Vjerujem u Sudnji dan

VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE’ALA – Vjerujem da sve što se događa i biva je Božijom voljom i određenjem.

  • Amentu billahi

Vjerujem da je Allah bog. Allah je jedan. On je Stvoritelj i Vladar svega što vidimo i nevidimo. On nije stvoren. On je vječan i neće umrijeti. On nije ničemu sličan. On ima 99 lijepih imena.

  • Ve melaiketihi

Vjerujem u Allahove meleke. Meleki su nevidljiva bića. Stvoreni su od svjetlosti. Oni su razumni. Oni ne griješe. Rade samo što im Allah naredi. Oni ne jedu i ne piju. Nisu muško ni žensko. Broj meleka zna samo Allah.

  • Ve kutubihi

Vjerujem u Allahove knjige. Allah je svoje knjige objavljivao preko meleka Džebraila Svojim poslanicima. Bilo je 104 knjige: 4 velike i 100 malih. Naša knjiga je Kur’an, objavljena Muhammmedu a.s.

  • Ve rusulihi

Vjerujem u Allahove poslanike. Allahovi poslanici su ljudi kao i mi, ali odabarani od Allaha da upućuju ljude na pravi put. Broj poslanika je 124000, a u Kur’anu je spomenuto 25. Oni su bezgriješni. Svi poslanici su bili muškarci.

  • Vel jevmil ahiri

Vjerujem u Sudnji dan. Dan kada će Allah uništiti svijet. Kada će biti Sudnji dan zna samo Allah. Dan kada će svako odgovarati za svoja djela. Onaj ko je radio dobro ide u džennet (mjesto gdje ćemo uživati). Onaj ko je radio loše ide u džehennem (vatra).

  • Ve bil kaderi hajrihi ve šerrihi minellahi te’ala

Vjerujem u Allahovo određenje. Sve što se dešava bilo dobro ili loše jeste Allahovom voljom. Kada nas zadesi neko dobro kažemo elhamdulillah (hvala Allahu). Kada nas zadesi nešto loše strpimo se.

 

Islamsko vjerovanje

 

Amentu billahi

Ja vjerujem u Jednog Boga

Koji vječno, stalno živi,

Koji stvara i rastvara

i kome se čovjek divi.

 

ve melaiketihi

I vjerujem u sve meleke

za čovjeka nevidljive,

koji Bogu vječno služe,

vječno mole, vječno slave.

 

ve kutubihi

I vjerujem u Božije knjige,

u njima su mudre riječi

i istine jednog Boga,

što nas vodi vječnoj sreći.

 

ve rusulihi

I vjerujem u poslanike,

koje posla Svemogući

cijelom’ čovječanstvu,

da se pravoj vjeri uči.

 

Vel jevmil ahiri

I vjerujem u Dan sudenja,

kad će grješni čovjek stati

pred Svevišnjeg Tvorca Boga,

koji će mu sudbu dati.

 

ve bil kaderi hajrihi ve šerrihi minallahi te`ala

I vjerujem isto tako,

da sve što se zbiva, kreće,

biva s voljom Svemogućeg, Boga,

Koga nikad nestat neće.

 

 

Ako želite preuzeti lekciju u PowerPointu kliknite na: