Loše osobine

Prema Kur’anu postoje tri vrste duša i svaki čovjek može da posjeduje samo jednu od njih: 

  1. Mutmeinnah – Smirena duša; 
  2. Lewwame – Duša koja sama sebe kori;
  3. Emmare – Duša koja je sklona zlu. 

Duša Mutmeinneh je duša iskrenog i istinskog vjernika kome ja vjera najvažnija stvar, a koji u isto vrijeme ne zanemaruje svoje ostale dunjalučke obaveze i dužnosti.

Duša Lewwame je duša koja sama sebe kori tj. koja radi i dobra i loša djela, ali koja još nije u potpunosti iskrena i pokorna Allahu dž.š., ali koja se za svoje grijehe i propuste kaje. 

Duša Emmare je duša koja je sklona zlu i koja čini svakodnevno grijehe velike i male i u tome namjerava da ustraje sve dok je na ovom svijetu prolaznosti.

Na svakom čovjeku je da izabere koju će od ove tri duše posjedovati tj. kakve će mu osobine i karakteristike duše biti ovisi od njegovih djela i ponašanja na ovome svijetu. Ono što je dobro je da se ove loše osobine duše čovjeka mogu mjenjati, svakodnevno, a isto tako i da se dobre osobine duše mogu usavršavati. 

Nekada davno djed je svom unuku ispričao jednu životnu istinu. A ona glasi: „U duši svakog čovjeka se vodi bitka. Kao borba između dva vuka. Jedan vuk predstavlja zlo. Predstavlja bijes, zavist, ljubomoru, žaljenje, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje, krivicu, grijeh, srdžbu, laž, lažni ponos, egoizam…
Drugi vuk predstavlja dobro. Predstavlja ono što pruža užitak, mir, ljubav, nadu, vedrinu, poniznost, ljubaznost, dobrotu, srdačnost, darežljivost, istinu, saoosjećanje, vjeru….“ Unuk se zamisli na nekoliko trenutaka. Sve svoje misli vrijedno usmjeri u dubinu djedovih riječi, pa ga upita;
„Koji vuk na kraju pobjedi?“
Djeda odgovori sa osmjehom na svom starom licu:
„Pobjeđuje uvjek onaj koga više hraniš…“

Kojeg vuka mi više hranimo?

Postoji mnogo loših osobina, ali ćemo obraditi samo neke:

  • Škrtost;
  • Zavidnost;
  • Ogovaranje;
  • Oholost;
  • Mržnja;
  • Ljubomora;
  • Neprijateljstvo.