Et-tehijjatu, salevati i dova

  • Kada i zašto učimo et-tehijjatu?

Et-tehijjatu učimo na sjedenju u namazu. Učenjem Et- tehijjatu iskazujemo naše poštovanje prema Allahu dž.š. Učenjem et-tehijjatu mi potvrđujemo da vjerujemo u Allaha i vjerujemo da je Muhammed Njegov poslanik.

  • Kako glasi et-tehijjatu?

ET-TEHIJJĀTU LILLĀHI VE-S-SALEVĀTU VE-T-TAJJIBĀTU,

ES-SELĀMU ‘ALEJKE EJJUHE-N-NEBIJJU

VE RAHMETULLĀHI VE BEREKĀTUHU,

ES-SELĀMU ‘ALEJNĀ VE ‘ALĀ ‘IBĀDILLĀHI-S-SĀLIHĪN

EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ.

  • Prijevod et-tehijjatu

Veličanje pripada samo Allahu, kao i moji namazi, moje dove i dobra djela.

Neka je Allahov mir na tebe, o Allahov Vjerovjesniče, Njegova milost i Njegov blagoslov.

Neka je mir na nas i na sve iskrene Allahove robove.

Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

  • Kada i zašto učimo salevate?

Salevate učimo na sjedenju u namazu, nakon et-tehijjatu. Kad god čujemo ime našeg Poslanika dužni smo donijeti salavat na njega. Postoje razne vrste salevata, a jedan od najpoznatijih jeste: Sallallahu alejhi ve sellem. Salevatima iskazujemo našu ljubav i poštovanje prema Poslaniku i njegovoj porodici.

  • Kako glase salevati?

ALLĀHUMME SALLI ‘ALĀ MUHAMMEDIN VE ‘ALĀ ĀLI MUHAMMED,

KEMĀ SALLEJTE ‘ALA IBRĀHĪME VE ‘ALĀ ĀLI IBRĀHĪM, INNEKE HAMĪDUN MEDŽĪD.

ALLĀHUMME BĀRIK ‘ALĀ MUHAMMEDIN VE ‘ALĀ ĀLI MUHAMMED,

KEMĀ BĀREKTE ‘ALĀ IBRĀHĪME VE ‘ALĀ ĀLI IBRĀHĪM, INNEKE HAMĪDUN MEDŽĪD.

  • Prijevod salevata

Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljen i Vječan.

Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Zaista si Ti Hvaljen i Vječan.

  • Kada i zašto učimo dovu?

Dovu učimo na sjedenju u namazu nakon et-tehijjatu i salevata. Dova je naša molba Allahu dž.š. Dovu učimo kako bi nas Allah zavolio. Dovu učimo kako bi Allah otklonio od nas zlo, a podario nam dobro. Dova će biti primljena samo od onih koji se trude da što manje griješe.

  • Kako glasi dova?

ALLĀHUMME RABBENĀ ĀTINA FI-D-DUN’JĀ HASENETEN VE FI-L-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBE-N-NĀR.

RABBENAGFIR LĪ VE LI VĀLIDEJJE VE LI-L-MU’MINĪNE JEVME JEKŪMU-L-HISĀB.

  • Prijevod dove

Allahu, Gospodaru naš! Daj nam na ovome svijetu dobro, a i na budućem svijetu dobro i sačuvaj nas od vatre.

Gospodaru naš! Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima, kao i svim pravim vjernicima (muminima) onog dana, kada budemo polagali račun za svoja djela.

  • Koga trebamo najviše voljeti

1.Allaha

2.Muhammeda a.s.

3.Sebe, roditelje i ostale vjernike

Pjesmica: Tebi Muhammede

Zagrli me mili,
Svoja krila mi raširi
Pa me primi u svoj hlad
Rukama toplim, rascvjetan.

Muhammede,

Tebe pitam kada ne znam,
Tebe slijedim i poštujem,
Tebe cijenim i spominjem,
Tebe volim, Muhammede.

Muhammede,
Idem tebi svakog trena.
Ide tebi moja sjena.
Želim odmah da ti pođem.
Brda gazim da ti dođem.

Zagrli me mili,
Svoja krila mi raširi
Pa me primi u svoj hlad
Rukama toplim, rascvjetan.