Hajz, nifas i istihaza

Hajz je mjesečnica, krvarenje iz maternice odrasle žene. Hajz može da traje minimalno tri dana, a maximalno deset dana. Prva mjesečnica se pojavljuje najčešće u dobi od 11-15. godine, a najranije u 7. godini, pa do 55. gdoine, a može i duže.

Nifas je poslijeporođajno krvarenje iz maternice odrasle žene. Može trajati do 40 dana, a najkraća granica ne postoji.

Istihaza je krvarenje (iz vene) kod odrasle ženske osobe, koje nije ni hajz ni nifas. Ako se pojavljuje u vremenu hajza, istihaza traje manje od tri dana, a više od deset dana, a u vremenu nifasa preko 40 dana. Ženska osoba koja ima istihazu smatra se sahibi-uzurom.

Ženskoj osobi koja je u stanju hajza ili nifasa su zabranjene sljedeće radnje:

– Klanjati namaz;

– Učenje, makar jednog ajeta, Kur’ana;

– Dodirivanje Kur’ana, bez omota;

– Ulazak u džamiju;

– Tavaf oko Kabe;

– Postiti;

– Spolni odnos imati;

– Naslađivanje sa dijelovima tijela ispod pupka.