Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku

O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 09. oktobar 2020.  gregorijanske godine, odnosno 22. safer 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. u 45. kur’anskom pozivu vjernicima kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori.” (El-Enfal, 20)

Prije nego što krenemo u direktnu obradu današnjeg kur’anskog poziva vjernicima, želio bih da sve nas podsjetim na jednu od prvih mektebskih lekcija, a to je izgovranje riječi kelime i šehadeta, jer mnogi od nas su prošli kroz mekteb, ali mekteb očito nije prošao kroz nas.  Riječi kelime i šehadeta su: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU (Svjedočim da je samo Allah bog, i da je Muhammed a.s. Allahov rob i Poslanik).

Nakon što djeca napamet nauče riječi kelime i šehadeta, sljedeći korak je da nauče, odgovor na pitanje šta tvrdimo kelime i šehadetom, pa se tamo kaže:

  1. Tvrdimo da smo muslimani.

A šta braćo znači biti musliman? Da li to znači imati muslimansko ime? Biti rođen u nekoj familiji gdje su naši djedovi bili hodže i hadžije? Svađati se tamo preko internet sa onim ko negativno govori o islamu itd? Biti musliman znači da su od našeg jezika i naših ruku mirni drugi muslimani. Biti musliman znači kloniti se onoga što nas se ne tiče. Tako nam porčuje naš Poslanik.

  • Tvrdimo da vjerujemo da je samo Allah bog i da je Muhamed a.s. Poslanik.
  • Tvrdimo da je Muhammed a.s. čovjek kao i mi samo što ga je Allah odlikovao poslanstvom.
  • Tvrdimo da ćemo raditi ono što nam je Allah dž.š. naredio i da ćemo se kloniti onoga što nam je zabranio.
  • Tvrdimo da ćemo u svojim životima i djelima slijediti Poslanika Muhammeda a.s.

Onaj ko samo izgovori, nauči napemet, riječi kelime i šehadeta, a pri tome ne bude svjestan ovih pet stvari, on je sličan onome koji ima ključ od određene prostorije, ali su zubci na tom ključu polomljeni, neispravni. Da li sa takvim ključem može ući u željenu prostoriju?

Draga braćo, čovjek je stvoren u najboljem obliku i sa najboljim kvalitetima. Allah ga je stvorio sa “osnovnom opremom,” a ta “osnovna oprema” podrazumijeva da je čovjek na početku svog života ispod nivoa meleka, a iznad nivoa životinja. Allah je čovjeku dao mogućnost nadogradnje, i to nadogradnje koja seže iznad nivoa meleka. Pokoravanjem Allahu i Njegovom Poslaniku, čovjek se nadograđuje iznad nivoa meleka, i postaje najbolje stvorenje. Ali ako bi čovjek bio nemaran spram naredbi Allaha i Njegova Poslanika, onda njegova “oprema” vremenom propada i on pada ispod nivoa životinje, i postaje najgore stvorenje.

Dakle, čovjek može biti bolji od meleke, ali može biti lošiji od životinje.

Imajući ovo u vidu pametan čovjek neće sebi dopustiti da bude nepokoran Allahu i Njegovom Poslaniku.

Braćo, znajte da se Allahu pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji! Znajte da su se Njegovom Poslaniku pokoravale i životinje, pa kako da im se mi, koji za sebe tvrdimo da pemeti imamo ne pokoravamo?

Allah dž.š. kaže: “Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a i mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi , niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi. (El-Hadždž, 18.)

A u jednom hadisu se prenosi da je jedan čovjek prišao Poslaniku a.s. dok je bio na jednom svom putovanju i rekao mu: “O, Allahov Poslaniče, imao sam voćnjak od koga sam živio sa svojom porodicom. U njemu borave moje dvije deve kojima sam napajao voćnjak, međutim, deve mi se više ne pokoravaju, niti mi uopće dozvoljavaju da uđem u voćnjak. Nisam im se u stanju ni približiti.” Poslanik a.s. i njegovi ashabi tada ustadoše i dođoše do spomenutog voćnjaka. Zatim je Poslanik a.s. naredio vlasniku: “Otvori!” Vlasnik reče: “Deve su posve opasne!” Poslanik ponovo reče: “Otvori!” Kada su se vrata otvorila deve divljački potrčaše, ali nakon što su ugledale Poslanika a.s. spustile su se na zemlju i učinile sedždu. Tada ih Poslanik a.s. uze za glave i predade vlasniku. Još je rekao: “Koristi ih i lijepo se prema njima ophodi!” Ashabi koji su sve to gledali, rekoše: “Stoka ti sedždu čini, pa hoćeš li i nama dozvoliti da ti činimo sedždu?” A Poslanik a.s. reče: “Sedžda pripada samo Živom, Sveodržavatelju (tj. Alllahu)! Da mi je naređeno da se ikome od ljudi sedžda čini, naredio bih da žena čini sedždu svome mužu.”

Braćo, znajte da sve što su Allah i Njegov Poslanik a.s. naredili ili zabranili da se čini u tome postoji neka mudrost i korist. Mi ljudi nismo dužni razumjeti u čemu je mudrost i korist naredbi i zabrana, ali smo dužni, bezpogovorno da im se pokoravamo.

Braćo, mi “muslimani” smo čudni ljudi. Kažemo da vjerujemo, a radimo suprotno od onga što nam se naređuje. Kažemo da smo pokorni Allahu i Poslaniku a.s., a kada se pogleda u naše živote vidimo da smo svima (doktoru, veterinaru, šefu, automhaničaru, ženi, djeci…) pokorniji nego Allahu i Poslaniku, jer sve njih slušamo gotovo bezpogovorno, ili se malo pobunimo, ali ipak uradimo, samo preispitujemo naredbe Allaha i Njegova Poslanika.

Ne ide to braćo, baš  tako ako je naš cilj nadogradnja iznad nivoa meleka, i ako je naš cilj džennet.

Braćo, ako stvarno želimo nadogradnju, ako stavrno želimo džennet, onda zapamtimo dvije stvari:

  1. Allah i Njegov Poslanik nam moraju biti draži, od naših žena, naše djece, našeg imetka, pa čak i nas samih. Poslanik a.s. je rekao: „Neće niko od vas vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegovog roditelja, djeteta i svih ljudi.“ Omer r.a. mu je rekao: „Allahov Poslaniče, ti si mi draži od svega, osim od samog mene.“ Vjerovjesnik a.s. rekao je: „Ne, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sve dok ti ne budem draži i od samoga tebe.“ Omer je rekao: „Sada,tako mi Allaha, tisi mi draži i od samoga mene.“ Poslanik je rekao: „Tako je, Omere!“
  2. Slijeđenju, pokoravanju, Allahovih i Poslanikovih propisa.

Od znakova slijeđenja Allahovih i Poslanikovih propisa, jeste dolazak u džamiju u džemat, ljubav prema Kur’anu i učenje Kur’ana, ne lagati, ne varati, ne ogovarati, ne prenositi tuđe riječi, pogotovo neprovjerene, ne povrijediti čast muslimana, ne bacati smeće i ostale prljavštine tamo gdje im nije mjesto, biti poslušan roditeljima, imati lijep odnos prema insanu i hajvanu, imati poštovanja prema starijima i milosti prema mlađima…

Allah dž.š. kaže: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Al- Imran, 31.-32.)

Allahu sačuvaj nas od zlih šejtana i zlih ljudi. Allahu učini da živimo, kročimo, i umremo, na stazi pokornosti Tebi i Tvome Poslaniku a.s. Amin!!!

Preporučujemo

O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...