Koga Allah najviše voli?

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige,poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 21. juli 2023. gregorijanske godine, odnosno  03. muharrem  1445. hidžretske godine.

Draga braćo, na samom početku ove hutbe želio bih vama i vašim porodicima čestitati novu 1445. hidžretsku godinu. Da Allah dž.š. svima vama podari puno zdravlja, bereketa i sreće.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže da je zadovoljan muhadžirima, onima koji su učinili hidžru iz Mekke u Medinu, i ensarijama, oni koji su dočekali, udomili, pružili podršku i pomoć, muhadžirima u Medini.

Allah je zadovoljan njima, ali šta mi treba da uradima da bi Allah bio zadovoljan i nama. Allah dž. š. u Kur’anu kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“O ti koji vjeruješ, pokoravaj se Allahu na rukuu i na sedždi, i nastavi činiti dobro ljudima, ako želiš biti uspješan.” (Hadždž, 77.)

Naš poslanik Muhammed a.s. je upitan: Ko je od ljudi najdraži čovječanstvu? Koga Allah najviše voli?

Poslanik a.s. nije rekao da Allah najviše voli onoga koji je  najznaniji, niti onoga koji je najpoznatiji, niti onoga koji je najbogatiji, niti onoga koji je najmoćniji, niti onoga koji je najutacajniji…..Ne! Nije Poslanik a.s. rekao ni to da Allah najviše voli onoga koji klanja, posti, daje zekat, obavlja hadž. Ne, jer su ova djela uvjeti da bi uopšte bili muslimani, ako njih nema onda je i naš islamijet upitan.  

Već je rekao: “Allah najviše voli onoga od koga drugi ljudi imaju najviše koristi.” Zatim je nastavio i rekao: “Najdraže dobro djelo Allahu jeste sreća koju ubaciš u srce muslimana.”

Najdraže djelo je da učiniš sretnim nekoga ko je tužan. Najdraže djelo je da pomogneš onome kome je pomoć potrebna. Najdrže djelo je olakšati onome ko neku poteškoću ima.

Zatim je Poslanik a.s. rekao: “Da pomognem svome bratu u ostvarenju njegovog cilja, da mu učinim život lakšim, draže mi je nego da provedem mjesec dana u itikafu u ovom mesdžidu.”

Kojem mesdžidu (džamiji)? Džamiji Allahovog Poslanika s.a.w.s. Džamiji u kojoj je vrijednost namaza veća hiljadu puta nego vrijednost namaza obavljenog u nekoj drugoj džamiji.

Subhanellah!!! Kako je lijepa ova naša vjera islam, samo je mi muslimani ponekad svojim ponašanjem učinimo u očima drugih nakaradnom.

Da li je Allah zadovoljan nama? Da li Allah nas voli? Kao što vidite to zavisi od toga koliko smo mi od koristi svojoj zajednici. Ako smo korisni (učestvujemo u korinism akcijama, pomožemo komšijama, uređujemo našu ulicu….) onda je Allahova ljubav i zadovoljstvo sa nama, a ako smo beskorisni onda…neka nam je Allah na pomoći.

Poslanik a.s. nastvalja, pa kaže: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.”

Draga braćo, zapamtimo da samo koristan čovjek dobiva poštovanje i ljubav, kako na Zemlji tako i na nebesima. Zbog toga budimo od korisnih.

Današnju hutbu ćemo završiti dovom Poslanik a.s. u kojoj se kaže:

“Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne! Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi ga podrškom za ono što je Tebi drago.” Amin!!!