Mubarek dani – prvi dani mjeseca zul hidždžeta

Predavanje prof. sa FIN-a u Sarajevu hfz. Abdulaziza Drkića povodom obilježavanja četrnaeste godišnjice otvaranja džamije u džematu Vukovije Donje.