Smrt islamskog velikana Sejjida Kutba

Ova hutba je posvećena čovjeku koji se zove Sejjid Kutb. U svojoj desetoj godini postao hafiz Kur’ana, ali je nedugo posle toga ušao u vode nevjerstva. Kasnije je postao jedan od islamskih velikana i postao je šehid. U nastvaku pogledajte zanimljivu biografiju ovog velikana.