OGLAS ZA IZBOR IZVRŠIOCA ČIŠĆENJA MEZARJA  U DŽEMATU VUKOVIJE DONJE

Medžlis Islamske Zajednice Kalesija

Džemat Vukovije Donje

Povjereništvo

Br. 07-2022

Datum: 14.05.2022. godine

 

Na sjednici Povjereništva džemata Vukovije Donje koja je održana 07.04.2022. godine, donesena je:

ODLUKA

O raspisivanju O G L A S A ZA IZBOR IZVRŠIOCA ČIŠĆENJA   MEZARJA  U DŽEMATU Vukovije Donje ZA PERIOD 01.05. – 31. 12.2022.g

Član 1

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Da su uredno izmirili obaveze po pitanju članarine, kao dokaz na uvid priložiti člansku knjižicu.
  2. Pismenim ili usmenim putem ponuditi cijenu šišćenja mezarja.
  3. Da se obavezuje da poštuje odluke Povjereništva džemata Vukovije Donje i pravilnik MIZ Kalesija o postupanju i radu na mezarjima.

Član 2

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od  dana objavljivanja na oglasnoj ploči Džemata Vukovije Donje, tj od 14.05.2022.g.

Član 3

Svi zainteresovani se mogu prijaviti usmeno ili pismeno članovima Povjereništva džemata.

Član 4

Nakon zatvaranja oglasa bit će organizovan zajednički sastanak Povjereništva sa svim kandidatima, te utvrditi konačna cijena čišćenja mezarja i lista izvršilaca.

 

Predsjednik Povjereništva:

 Sulejman Herić