1. savjet za uspješan bračni život: Ispravan izbor

Nekada davno rečeno je: „I čovjekov ispravan izbor pokazatelj je njegovog razuma i pameti.“

Kada neko od nas želi konzumirati neko posebno jelo, pita za najbolji restoran koji to poslužuje, makar to jelo bilo na kraju grada i makar bilo veoma skupo. Kada neko od nas želi kupiti novi mobitel, raspituje se o njegovim specifikacijama i najboljim radnjama u kojima se može nabaviti. Tako je i u životu: kada nešto želimo imati, tražimo ono najbolje.

Sada se pitam: Zašto da to isto nastojanje i trud ne primijenimo kada želimo odabrti svog bračnog saputnika, supružnika, i onoga ko će odgajati našu djecu?

Zašto se neki roditelji nedovoljno trude i angažiraju da svojoj djeci pomognu u izboru odgovarajućeg supružnika?

Islam posebnu pažnju poklanja ispravnom formiranju porodice tako što ukazuje na važnost kvalitetnog izbora oba supružnika. Kada se radi o ženi, muškarcu se preporučuje: „A ti odaberi čestitu vjernicu!“ (Buhari i Muslim)

A kada se radi o muškarcu, ženi se preporučuje : „Kada vam dođe onaj čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, udajte kćerku za njega.“ (Tirmizi)