Odgovor na provokativna pitanja o Bosni, Bošnjacima/Bosancima

Piše: Dr. Mustafa Cerić
Ko su Bošnjani?
Gdje ste bili prije?
Odakle ste došli?
Gdje ste i šta ste bili prije “Turaka”?
Zašto ste odbacili vjeru svojih predaka?
Zašto ste se odrekli srpstva?
Zašto ste se odrekli hrvatstva?
Ako niste Srbi ili Hrvati zašto govorite njihovim jezikom?
Zašto koristite “hrisćanski” simbol Ljiljan koji je simbol Nemanjića?
Bosna je srpska zemlja?
Bosna je hrvatska zemlja?
Ovo su pitanja, bolje reće, provokacije koje se Bošnjacima/Bosancima stalno nameću od strane bosanskih Srba i Hrvata?
Ovo su im odgovori od bosanskog anonimnog autora:
Ko su Bošnjani?
Bošnjani su autentični narod Balkana koji živi na ovim prostorima hiljade godina unazad.
Potomci su prvog naroda na Balkanu.
Bošnjaci su Jedan od najstarijih naroda u Evropi.
Historija, Tradicija, Mitologija, Simbolika, Jezik, Kultura, Arheologija i Genetika je to već dokazala.
Gdje ste bili prije?
Još iz vremena Rimskog carstva ova zemlja je nosila ime Bassania, Basana, Bossna, Bosona, Bossena, Bosanius, Bosnae, Bosna, itd. Sve zavisi kojim jezikom je govorio onaj ko je zapisivo ime. Za vrijeme tkz Grčke civilizacije,”ilirska” plemena i gradovi su nosili naziv BASSANIA.
Bassan-as na staro “ilirskom” jeziku znači zemlja vode ili rijeka.
Ovdje u Bosni smo mi Dobri Bošnjani, Bošnjaci, Bosanci uvijek bili za razliku od drugih naroda, koji danas dijele Bosnu s nama!
Odakle ste došli?
Nismo došli niotkud već smo ovdje bili odvajkada! Od kako se historija piše moj narod živi na ovim prostorima. Stećci to potvrdjuju koji nisu pravljeni u srednjem vijeku već su stari hiljade godina. Starost naroda se vidi po nošnji, mitologiji, kulturi, tradiciji, ali i po simbolima drevnog naroda. Vidi se po različitim starim vjerama.
Gdje ste i šta ste bili prije “Turaka”?
Vladali smo i živjeli u zemljama kojim vi danas nazivate “svojim”. Prije Osmanlija ovdje je bila Kraljevina Bosna. Mi smo po krvi Kraljevići!
Zašto ste odbacili vjeru svojih pradjedova?
Vjera naroda se mjenja kroz historiju. Prije su vjerovali u boga vode Bindu, u boga bika Tur, u boga šume Vidasusa, u Boa, En, Anzotika i još hiljadu drugih. Prije toga su vjerovali u kultove Velike Majke, Diane, Žabe, Zmaja, Zmije i tako dalje.
Onda su vjerovali u Mithras i razne rimske verzije bogova Jupitera, Marsa, i šta ja znam sve.
Onda su vjerovali u Bogumilstvo, Crkvu Bosansku, Katoličanstvo, Islam, Pravoslavlje, pa čak neki i danas vjeruju u Budizam i Hinduizam. Neki ne vjeruju ni u šta.
Da li su Srbi postojali PRIJE pravoslavlja?
Ako jesu zašto su odbacili vjeru svojih predaka, a ako nisu čemu onda ova rasprava?
A ako Srbi nisu postojali prije pravoslavlja, onda to znači da Srbi nisu ovdašnji drevni narod. Tu je, dakle, kraj priče?
Zašto ste se odrekli srpstva?
Kako da se odreknemo nečeg što nikad nismo bili?
Srbin se pojavljuje u Bosni prije 100 i više godina.
Bilo je to sa okupacijom Bosne od strane Austrije-Ugarske. Prije toga ovdje nisu postojali Srbi. To govore manastiri u Bosni. U Bosni su postojali Vlasi sve dok nije počela propaganda iz Srbije da ih se prevaspita ili prekrsti u Srbe. Za to postoje vaši a ne naši dokumenti kako ste plaćali Vlasima da se izjašnjavaju kao Srbi te kako ste djecu u školama nagradjivali svaki put kad bi odgovorili da su Srbi umjesto Vlasi.
Šta je Srbin?
Serv staro-latinska riječ koja znači sluga ili rob. Vi ste narod koji je prvi put došo na ove prostore u sedmom stoljeću i naselili ste staru našu zemlju ARŠA.
Protjerali ste narod moj i preimenovali našu zemlju u Raška. I tada je većina stanovništva bilo iz mog naroda ali kroz vrijeme ste pobili, protjerali, slavenizirali i serbizirali moj narod.
Vaša stara “srbija” se zvala prije Moezija. Bošnjani koji danas žive u “srbiji” su ostaci tog naroda kojeg ste haman pa uništili na toj teritoriji. Oni nisu otišli iz Bosne i naselili Srbiju već su na toj teritoriji od uvjek bili prije vas. Oni se i dan danas doseljavaju u Bosnu a ne iz Bosne u te krajeve, koje vi nazivate Raška a mi taj kraj zovemo Sandžak.
Zašto ste se odrekli hrvatstva?
Hrvati su došli na ove prostore kad i Sorbi sa Karpata. Pleme koje je prije 2500 godina napustilo Perziju odakle ste i krenuli prema Evropi. Čak se zna i ime naroda i regije iz koje ste izašli: Hurrvuhe. Darius u svojim zapisima navodi ime regije Harauvatya i narod Harahvait/Harauvati i to 12 puta. Čak se vidi vaše ime kroz regije koje ste prošli da bi došli na Balkan. U Armeniji ste zabilježeni pod imenom Hurravat -Hurrvuhe. Horoouathos u okolini Azova a Horvati na Karpatima da bi postali Hrvati na Balkanu. Došli ste i naselili stari dio Panonije koji ste preimenovali u SLAVoniju ili Sclavonia. Opet ste moj narod zatekli tu kad ste došli. I od 6-7 mog stoljeća protjerivali moj narod i naseljavali svoj. Tako sve do Jadrana.
Zašto govorite srpsko-hrvatskim jezikom?
Mi govorimo bosanskim jezikom a pisali smo našim pismom bosančicon. Bosanski jezik ima ilirskih, keltskih, germanskih, grčkih, slavenskih, perzijskih, arapskih i turskih riječi. Niko ne zna u stvari koliko je bosanski jezik star niti kad je ustanovljen. Ono što znamo je da Vuk kad je pravio “prvi srpski rečnik” kopiro ga je iz bosanskog jezika.
Zašto koristite hrisćanski simbol Ljiljan?
Ljiljan nije “hrisćanski” simbol već je simbol koji je u Bosni daleko prije svih današnjih vjera. Jedan od najstarijih ljiljana u Bosni je kod Ilidže star preko 2500-3000 godina. Ljiljan ti je simbol pinalne zlijezde ili trećeg oka. Stari Dobri Bošnjani su vjerovali da je to ključ života i da se tu nalazi svo znanje svijeta. Sami izgled simbola usporedi ga sa licem svojim i vidjećeš kako izgleda. Ni krst nije simbol “hrisćanski” nego simbol paganski isto sto je i polumjesec i zvijezda. Polumjesec i zvijezda je simbol stare vjere Bošnjana u boga bika Tur polumjesec (rogovi) i zvijezda (sunce) simbol života i smrti.
Bosna nije srpska zemlja zato što to nikad nije ni bila!
Dok su i Hrvatska i Srbija bile zemlje mog naroda!
Bosna nikad nije bila zemlja jedne vjere!
Temelji Bosne su napravljeni na raznim vjerama i kultovima!
Nakon invazije naroda na Balkan razna plemena su se povukla u Bosnu!
Ti vjeruj u sta hoceš a ja ću vjerovati u ono što ja hoću!
Poštuj svačije a voli i čuvaj svoje!
Ako nas neko napadne svi ćemo se zajedno boriti da sačuvamo svoj način života i vjerovanja!
To je TEMELJ Bosne!
To je BOSNA!
To sam ja u Bosni:
Dobri Bošnjanin!
Kraljević!
Bošnjak!
Bosanac!